Казанлъшката гробница

Стенопис от тракийската гробница в Казанлък.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kazanluk_1.jpg