Демократична либерална партия на справедливостта

Ромска организация. Учредена е на 8 юни 2003 година. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 2 септември 2003 година. Председател е Светла Петрова.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/02/02/172252_romite_v_bulgariia/