Регистрирани вероизповедания - 1995 г.


/"Стандарт" - 23.04.95 г.
от Магдалена Видева/

 


Евангелски църкви :

 

1. Евангелска методистка епископална църква в България, утвърдена по чл.6 на 08.11.1990 г. от зам.-министър председател Нора Ананиева

2. Българска божия църква - 27.12.1990 г. от Виктор Вълков

3. Българска евангелска Църква Божия - 07.11.1990 г. от Нора Ананиева

4. Съюз на Църквите от Седмия ден - 07.11.1990 г. от Нора Ананиева

5. Църква на адвентистите от Седмия ден - реформаторско движение, канонически свързана с Генералната конференция на адвентистите от Седмия ден - реформаторско движение - 07.11.1990 г. от Нора Ананиева

6. Църква на адвентистите от Седмия ден - реформаторско движение, канонично свързано с Генералната конференция на Международното мисионско общество на Църквата на адвентистите от Седмия ден - реформаторско движение - 27.11.1991 г. от Филип Димитров

7. Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България - 07.11.1990г. от Нора Ананиева

8. Съюз на Евангелските Съборни църкви в България - 07.11.1995 г. от Нора Ананиева

9. Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България - 07.11.1990 г. от Нора Ананиева

10. Българска Евангелска Църква "Блага вест" - 27.11.1991 от Филип Димитров

11. Отворено Библейско Братство - 14.06.1991г. от Димитър Луджев

12. Евангелска църква "Огнена вяра" - 25.11.1991г. от Димитър Луджев

13. Сдружение "Свободни Евангелски събрания" - 04.05.1992 г. от Филип Димитров

14. Обединени Божии църкви - 25.11.1992 г. от Филип Димитров

15. Евангелска църква "Божий мир" - 04.05.1992г. от Светослав Лучников

16. Християнска църква "Сион" - Стара Загора - 29.09.1992г. от Светослав Лучников

17. Христова Евангелска църква "Шалом" - Ловеч - 29.09.1992г. от Светослав Лучников

18. Християнска църква "Божия сила" - 17.09.1992 г. от Светослав Лучников

19. Духовно християнско общество "Изкупена Християнска църква" - 04.05.1992г. от Филип Димитров

 


ДРУГИ :

1. Нова Апостолическа църква в България - 15.02.1991г. от Виктор Вълков

2. Църква на Исус Христос на светците от последните дни - 1991 г. от Димитър Луджев

3. Всемирно Бяло братство - 07.02.1990 г. от Нора Ананиева

4. Бахайска общност в България - 25.11.1991г. от Димитър Луджев

5. Общество Кришна съзнание - 27.11.1991г. от Филип Димитров

6. Католическа църква от западен обряд (Софийско-Пловдивска) - 19.10.1990 от Нора Ананиева

7. Католическа църква от западен обряд (Никополско-Русенска) - 19.10.1990 г. от Нора Ананиева

8. Католическа църква от източен обряд - 19.10.1990 г. от Нора Ананиева