Регистирирани листи в РИК Русе - 05-10-2014

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП НОВОТО ВРЕМЕ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Недялко Иванов Калъчев

2. Камелия Петрова Кюркчиева

3. Цветелина Чавдарова Христова


--------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП РЕПУБЛИКА БГ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Пламен Колев  Георгиев

2. Венцислав  Венков  Великов

3. Юлиан  Георгиев Нейчев

4. Лидия  Кирилова  Кирова

5. Красимир  Петров  Манев


-------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Румен  Димитров  Христов

2. Даниела  Тодорова  Везиева

3. Иван  Николаев  Станев

4. Сехер  Хасан  Хасан

5. Йордан  Петров  Борисов

6. Христо  Сашев  Милков

7. Веселин  Йорданов  Балтаджиев

8. Камен  Рашев  Минков

9. Сезгин  Сюлейманов  Зекишев

10. Божин  Димитров  Ангелов

11. Андрей  Стефанов  Стефанов

12. Юлиян  Кирчев  Щерев

13. Дамян  Драгомиров  Дамянов

14. Милан  Николов  Маринов

15. Стоян  Красимиров  Янев

16. Байчо  Петров  Георгиев


--------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от КП България без цензура за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Георги  Николов  Недев

2. Боряна Николаева Павлова

3. Борил Панайотов Панайотов

4. Георги  Иванов Пейчев

5. Илияна Иорданова Илиева

6. Нели Иванова Димитрова

7. Диян Стефанов Стойнов

8. Пламен Тодоров Петров

9. Димчо Василев Киряков

10. Капка Маринова Петкова

11. Георги  Иванов Маринов

12. Апостол Руменов Апостолов

13. Вероника Валентин Димитрова

14. Милен  Неделчев  Михов


-----------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от КП ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1.  Мариян Йорданов Димитров

2. Стефан Илиев Василев

3. Бойко Георгиев Никифоров

4. Йосиф Божков Георгиев

5. Цанко Кръстев Кътев

6. Рафаил Антонов Арабаджийски

7. Соня Йорданова Терзиева

8. Елица Боянова Йорданова

9. Деница Ванева Йорданова

10. Стефка Велкова Кътева

11. Иван Йорданов Иванов

12. Стефан Александров Александров

13. Мариана Румянова Костадинова

14. Ивелин Мариянов Димитров

15. Павлин Любенов Йорданов

16. Снежана Иванова Желязкова


------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

Борис Йосифов Мачев
Румен Чиприянов Януаров
Галина Добрева Петрова
Десислава Кирилова Русева
Меджнун Мехмедов Хасанов
Десислава Ангелова Илиева
Валентин Жеков Върбанов
Мирослав Николаев Мартинов
Елена Михайлова Христова
Петьо Ангелов Пеев
Николай Илиев Джингозов


------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП Нова България за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

Живко Емилов Чапъров
Мария Николова Костадинова
Станимир Колев Иванов
Росица Симеонова Иванова
Александър Павлинов Кондев


-----------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП Глас народен за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

Мариета Димитрова Волф
Веселин Йорданов Колицов
Борислав Колев Тотев
Антони Милков Томов
Елко Йорданов Маринов


------------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция от партии „ДЕСНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

Драгомир Иванов Драгомиров
Пламен Георгиев Бейков
Зорница Димитрова Дикова
Александър Кунев Атанасов
Венцеслав Христов Панчев


-----------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП НОВА СИЛА за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Гриша Василев Господинов

2. Иван Костадинов Бочков

3. Христо Николов Ганев

4. Галина Василева Казанджиева

5. Валентин Тодоров Тодоров


----------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП НДСВ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Велислав Стоянов Серафимов

2. Валентин Борисов Колев

3. Цветан Любомиров Първанов

4. Марин Минчев Маринов

5. Мехмед Мехмедов Бадиев

6. Дирюхи Крикорова Нишинян - Симонян

7. Иван Георгиев Дудев

8. Христо  Цанев  Христов

9. Пламен  Христов Цанев

10. Камелия  Георгиева Каменова

11. Албена Сабинова Селимова


-----------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)  за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Станислав Емилов Сираков


---------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Михаил Руменов Михов

2. Анатоли Петров Казаков


-------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от КП БСП лява България за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Христо Иванов Белоев

2. Иван  Костадинов  Иванов

3. Таню Христов Киряков

4. Венцислав Илиев Калчев

5. Добрин Ненов Данев

6. Екатерина Василева Заякова

7. Красимир Гецов Коев

8. Тодор Георгиев Йорданов

9. Искрен Руменов Маринов

10. Татяна Димитрова Василева

11. Милена Георгиева Хинкова

12. Стефка Романова Караколева

13. Румяна Атанасова Иванова

14. Георги Иванов Колеолов

15. Красимир Иванов Ениманев

16. Емил Кирилов Георгиев


---------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от КП Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1.  Володя Василев Кенарев

2. Венцислав Симеонов Великов

3. Милко Борисов Костадинов

4. Веселин Иванов Григоров

5. Светлозар Здравков Кабаев

6. Найден Борисов Найденов

7. Геновей Пенчев Узунов

8. Елица Георгиева Вълчева-Кумановa

9. Стелиян Богданов Стефанов

10. Преслава Димитрова Макаер

11. Явор Веселинов Янчев

12. Светослав Красимиров Божинов

13. Светла Николаева Ботева

14. Анатоли Петров Петров

15. Симеон Маринов Монев

16. Стефан Георгиев Ангелов


---------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Искрен Василев Веселинов

2. Тодор Трифонов Койнов

3. Георги Божидаров Георгиев

4. Галин Тодоров Григоров

5. Нина Йорданова Крушева

6. Валерий Илиев Джуров

7. Милена Панова Костова

8. Светослав Димитров Рабчев

9. Т еодор Тодоров Оджаков

10. Деско Иванов Десков

11. Росица Стойкова Тодорова

12. Деян Ангелов Стайков

13. Димитър Илиев Димитров

14. Цветан Иванов Бенкин

15. Велико Димитров Цонков

16. Асен Иванов Даскалов


---------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП Движение 21 за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Иван Тодоров Дочев

2. Айлин Лютфи Дахилова-Василева

3. Марияна Александрова Миткова

4. Георги Николов Димов

5. Валентина Владимирова Христова

6. Екатерина  Илиева Барбова

7. Любен Димитров Илиев


-----------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ДПС - Движение за права и свободи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1.   Ферихан Илиязова Ахмедова

2.   Дауд Мехмед Ибрям

3.   Айлян Раифова Карамехмедова

4.   Мехмед Хасан Мехмед

5.   Айлин Кадирова Абилова

6.   Мехмед Руждиев Мехмедов

7.   Силвия Стефанова Гезмиш

8.   Айгюле Алиева Мехмедова

9.   Бюлент Руфатов Салимов

10. Силвия Александрова Крушкова

11. Ализан Нихат Яхова

12. Метин  Айдънов Ибрямов

13. Елица Илиева Върбанова

14. Актен Неждиева Абдулова

15. Баки Басри Солак

16. Левент Исмаилов Исмаилов


-----------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП АТАКА за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Любомир Владимиров  Владимиров
2. Мирослав Петров Славчев
3. Лъчезар  Иванов  Лунчев
4. Даниел Тодоров Николов
5. Величко Ангелов  Великов
6. Георги Великов Шахънов
7. Пламен Иванов Цаков


-------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Диан Тодоров Пенчев
2. Елвира Иванова Цанкова
3. Антония Стоянова Арнаудова


--------------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Силвия Чернева Георгиева
2. Веселин Йорданов Банков
3. Георги Велинов Велинов
4. Евелина Георгиева Тодорова
5. Морис Леон Маджар
6. Михаил Стефанов Манев


---------------------------------------------------------------


 РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ /ОБ/ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Илона Стефанова Русева
2. Галина Радева Русева - Чобанова
3. Виолета Валентинова Русева
4. Наталия Красимирова Цанева
5. Зоя Събинова Раднева
6. Йордан Йорданов Марков
7. Йордан Стефанов Босев
8. Аксения Рашкова Антонова
9. Елена Славкова Дълбокова
10. Олга Маринова Маринова
11. Юлияна Йорданова Петрова
12. Силвия Пенкова Николаева
13. Павлин Любомиров Чакъров


-----------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Ивайло Митков Иванов


------------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. както следва:

1. Петя Атанасова Атанасова
2. Димитър Маринов Димитров
3. Ивайло Атанасов Иванов


------------------------------------------------------


РЕГИСТРИРА кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ГЕРБ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. както следва:

Пламен  Дулчев  Нунев
Светлана  Ангелова  Найденова
Десислава  Вълчева  Атанасова
Свилен  Филипов  Иванов
Стефко  Димитров  Бурджиев
Бедрос  Левон  Пехливанян
Андриан  Иванов  Райков
Веско  Йорданов  Маринов
Димитър  Атанасов  Кънчев
Павел  Иванов  Цветков
Орлин  Йорданов  Дяков
Богдан  Стефанов  Донев
Наталия  Георгиева  Кръстева
Марияна  Викторова  Данова - Иванчева
Камен  Емилов  Кожухаров
Теменужка  Иванова  Хараланова


--------------------------------------------
Забележка Омда: Листите са изброени по обратния ред на регистрацията им. Не са отразени нанасяни поправки след това.