Регистирирани листи в РИК Шумен - 05-10-2014

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на коалиция „България без цензура",  както следва:

 

№ по ред

собствено име

бащино име

фамилно име

1

Христо 

Стоянов

Бозов

2

Ана  

Иванова

Калимарова

3

Антония   

Бойкова

Кънчева

4

Младен  

Йорданов

Станев

5

Даниела  

Иванова

Димитрова

6

Радостина  

Огнянова

Маринова

7

Ангел 

Николаев

Ангелов

8

Людмил  

Руменов

Чолаков

9

Здравко

Тодоров

Георгиев

10

Ерсин

Алид

Риза

11

Ангел 

Василев

Ангелов

12

Пламен

Димитров

Петров

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП „Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)",  както следва:

 

№ по ред

Собствено

Бащино

Фамилия

1

Емил

Янков

Енчев

2

Рангел

Драгомиров

Рангелов

3

Валентин

Добрев

Кръстев

4

Ерхан

Марем

Басри

5

Атанас

Йорданов

Йорданов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП „Нова България",  както следва:

 

№ по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Цветелина

Илиянова

Цветанова

2

Иван

Николов

Любенов

3

Стойчо

Александров

Наков

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на коалиция Реформаторски блок, както следва:

 

№ в предложението

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

ДОБРОМИР

ЖЕЧЕВ

ДОБРЕВ

2.

МАДЖИДЕ

АХМЕДОВА

АХМЕДОВА

3.

ДИМИТЪР

ТРИФОНОВ

АТАНАСОВ

4.

ВАСИЛ

ГОЧЕВ

ТОДОРОВ

5.

МАРИЯНА

ПЕТРОВА

ПЕТРОВА

6.

ХАСАН

ГЮНЕРОВ

ХАСАНОВ

7.

СВЕТОСЛАВ

ХРИСТОВ

СТАМЕНОВ

8.

БИСЕРКА

БОНЧЕВА

ЙОВЧЕВА

9.

АНТОН

АЛЕКСАНДРОВ

ПОПОВ

10.

АНТОНИН

ГОРЧЕВ

БОНЧЕВ

11.

ДИМИТЪР

БОНЕВ

ДИМИТРОВ

12.

СОНЯ

ГЕОРГИЕВА

КОЙЧЕВА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на политическа партия „Глас Народен",  както следва:

 

№ по ред

собствeно име

бащино име

фамилно име

1

Венцислав

Емилов

Мицов

2

Борислав

Николаев

Маринов

3

Пламен

Йорданов

Минев

4

Мадлен

Веселинова

Николова

5

Данчо

Петров

Йорданов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на политическа партия „Движение 21",  както следва:

 

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Йоана

Георгиева

Стоичкова

2

Жельо

Митков

Желев

3

Мирослав

Дилянов

Калчев

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на политическа партия „Нова Алтернатива",  както следва:

 

Собствено име

Бащино име

фамилно име

1

Герган

Николаев

Джиновски

2

Ивалин

Василев

Павлов

3

Галина

Савчева

Димитрова

4

Светослав

Димитров

Станев

5

Светлана

Василева

Карастоянова

6

Севдалина

Петрова

Герджикова

7

Данаил

Николов

Овчаров

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на коалиция „Левицата и Зелена партия",  както следва:

 

№ по ред

собствено име

бащино име

фамилно име

1

Иван

Върбанов

Иванов

2

Катя

Янчева

Георгиева

3

Стоянка

Иванова

Мънина

4

Стефан

Георгиев

Роснев

5

Георги

Иванов

Бисеров

6

Цанко

Кръстев

Кътев

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП „Република БГ",  както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Мария

Велкова

Василева

2

Галина

Вескова

Николова

3

Валери

Николов

Стоянов

4

Николай

Господинов

Николов

5

Стойчо

Венков

Стоев

6

Веселин

Русев

Янков

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП „Зелените",  както следва:

 

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Калина

Тодорова

Павлова

2

Стоян

Димитров

Йотов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП Нова сила,  както следва:

 

№ по ред

собствено име

бащино име

фамилно име

1

Стефан

Венциславов

Венков

2

Ангел

Росенов

Касабов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на коалиция „Десните",  както следва:

 

място в листата

трите имена на кандидата

1

Хелия Кирилова Божилова

2

Милко Георгиев Милков

3

Чинка Тодорова Шишкова

4

Андрей Радославов Маринов

5

Любен Методиев Кандиларов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП Атака,  както следва:

 

номер по ред

собствено име

бащино име

фамилно име

1

Николай

Веселинов

Александров

2

Добрин

Райков

Чайлев

3

Донка

Дончева

Петкова

4

Иван

Йосифов

Стоянов

5

Димитър

Желязков

Неделчев

6

Благовест

Весков

Йорданов

7

Радка

Радкова

Славова

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на партия  Обединена България (ОБ),  както следва:

 

номер в листата

собствено име

презиме

фамилно име

1

Хрисимира

Димитрова

Милкова

2

Анатоли

Светлинов

Стрелков

3

Марийола

Николаева

Спасова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП Движение за права и свободи,  както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1

Айдоан

Муталиб

Али

2

Хамид

Бари

Хамид

3

Бюнямин

Хюсеин

Хасан

4

Левент

Зекериев

Ахмедов

5

Мюстаджан

Мустафа

Шабан

6

Сюлейман

Бакиев

Сюлейманов

7

Севгин

Лютви

Хълми

8

Бейсим

Мехмед

Мустафа

9

Беркант

Фикриев

Адилов

10

Севджан

Тасин

Акиф

11

Ерджан

Февзи

Хасан

12

Дениз

Айнур

Джелял

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП Социалдемократическа партия (СДП),  както следва:

 

№ по ред

име

презиме

фамилия

1

Георги

Костадинов

Евстатиев

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП "Партия на Зелените",  както следва:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

       

1

Красен

Йорданов

Атанасов

2

Мемиш

Мустафов

Мустафов

 

3

Ивелина

Стоянова

Арнаудова

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ -  НФСБ И ВМРО,  както следва:

№ по ред

СОБСТВЕНО ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛНО ИМЕ

1.

Георги

Дражев

Атанасов

2.

Деан

Стоянов

Станчев

3.

Велчо

Страхилов

Василев

4.

Митко

Райнов

Димитров

5.

Радослав

Христов

Вълчев

6.

Румен

Стоянов

Русев

7.

Наталия

Петрова

Стефанова

8.

Снежа

Колева

Ангелова

9.

Никола

Ангелов

Николов

10.

Светослав

Димитров

Лазаров

11.

Роман

Константинов

Костов

12.

Наталия

Велкова

Иванова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП Общество за нова България

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Валентин

Асенов

Давидов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на ПП Българска социалдемокрация,  както следва:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Колю

Маринов

Георгиев

2

Георги

Христов

Кьосев

3

Славчо

Игнатов

Маринов

4

Николай

Кирилов

Николов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на Политическа партия „ГЕРБ",  както следва:

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

ЛЮБОМИР

ДИМИТРОВ

ХРИСТОВ

2

ДОНКА

ДИМИТРОВА

ИВАНОВА

3

СЕЛИМЕ

МЕХМЕДОВА

КЪРДЖАЛИЕВА

4

СТЕФАН

СТАЙНОВ

ЖЕЛЕВ

5

БОРИСЛАВ

ЙОРДАНОВ

БЕДЖЕВ

6

РЕФАЙТИН

ИСМАИЛ

СЕФЕР

7

РАЛИЦА

ТОДОРОВА

АНГЕЛОВА

8

СТОЯН

ТОТЕВ

ТОДОРОВ

9

КАРЕН

ГАРАБЕД

ГАРАБЕДЯН

10

ХРИСТО

НИСТОРОВ

НИКОЛОВ

11

ГАЛИНА

АТАНАСОВА

ПЕТКОВА

12

ВЕРОНИКА

МАРИНОВА

ДИМОВА

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ",  както следва:

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

АТАНАС

ЖИВКОВ

КОСТОВ

2

РУМЕН

БОРИСОВ

ГРИГОРОВ

3

ДИМИТЪР

СТОЙКОВ

СТОЙКОВ

4

СВЕТОСЛАВ

НИКОЛОВ

ИЛИЕВ

5

ДЕТЕЛИН

ИЛИЕВ

ГЕОРГИЕВ

6

ПЕТЪР

ВЕЛЧЕВ

ВЕЛЧЕВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ,  както следва:

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

ИВАН

ВАЛЕНТИНОВ

ИВАНОВ

2

ВЕНЦИСЛАВ

ДЯНКОВ

ВЕНКОВ

3

ГЕОРГИ

ПЕТКОВ

ИВАНОВ

4

ГЕОРГИ

САШЕВ

ГЕОРГИЕВ

5

КАТЯ

ГИНЕВА

КАЙРЯКОВА

6

АЛЕКСАНДЪР

КРАСЕНОВ

АЛЕКСАНДРОВ

7

МАРИНЧО

ДИНКОВ

ИЛИЕВ

8

САЛИ

МЮМЮН

КАРАМАХМУД

9

ЮСУФ

РУШАН

ЕФРАИМ

10

ЛИЛИ

ВАСИЛЕВА

ПЕТРОВА

11

НЕДИН

ХАФЪЗ ИБРАХИМ

ГЕНДЖЕВ

12

МЕТОДИ

СЛАВЧЕВ

ВАНГЕЛОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ,  както следва:

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

РОСЕН

ХРИСТОВ

РУСИНОВ

2

НИКОЛАЙ

КИРИЛОВ

ХРИСТОВ

3

ГАЛИНА

ИЛИЕВА

ЙОРДАНОВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа в изборите за народни представители на 05.10.2014г. на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане),  както следва:

 

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Румен

Йорданов

Петков

2

Андрей

Иванов

Андреев

3

Румен

Панайотов

Христов

4

Лилка

Добрева

Ангелова

5

Младен

Георгиев

Младенов

6

Милена

Димитрова

Добрева

7

Цвета

Иванова

Кочанова

8

Йордан

Георгиев

Йорданов

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Бележка Омда: Поместваме листите по обратния ред на регистрацията им в РИК. Не са внасяни корекциите след първата регистрация.