Регистирирани листи в РИК Варна - 05-10-2014

3. Обявява следната подредба на кандидатската листа на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС за избори за народни представители в Трети избирателен район-Варненски за избори, провеждани на 05 октомври 2014г., както следва:

№ Собствено, бащино и фамилно име

1. Радан Миленов Кънев
2. Касим    Исмаил Дал
3. Стилиян Иванов Гроздев
4. Явор    Георгиев Иванов
5. Христофор    Станчев    Христов
6. Георги    Стоянов    Янев
7. Валентин    Димитров    Петков
8. Боян    Асенов    Георгиев
9. Васко    Миланов    Василев
10. Боян    Димитров    Керемидчиев
11. Калиптян    Ридван    Сали
12. Албена    Жекова    Йорданов
13. Галина Николова    Тодорова
14. Цветомир    Димитров    Петров
15. Ханифе    Кадир    Йълдъз
16. Тихомир Миланов    Цветков
17.Диана    Бисерова    Кюрюлева
18. Галина Йорданова    Тодорова
19. Георги    Иванов    Дяков
20. Красимир    Георгиев    Георгиев
21. Цветнен Димитров    Цветков
22. Мартин    Володиев    Дамянов
23. Нихат    Мюстежеб    Емин
24. Станимир    Маринов    Чонов
25. Мехмед    Илмазов    Мехмедов
26. Митхат    Неджати    Мехмед
----------------------------------------------------------------------

 

Обявява следната подредба на кандидатската листа на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" за избори за народни представители в Трети избирателен район-Варненски за избори, провеждани на 05 октомври 2014г., както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1. Антония Стефанова Първанова

2. Владимир Димитров Димитров

3. Деница Ивайлова Димитрова

4. Иван Йорданов Митишев

5. Христо Стоянов Костадинов

6. Теодора Желева Желева

7. Калинка Пенчева Александрова

8. Росен Стоянов Димитров

9. Кирил  Георгиев Маринов

10. Ралица Данчева Димитрова

11. Пламен Димитров Ямболов

12. Мартин Петров Стефанов

13. Георги Иванов Иванов

----------------------------------------------------------------

 

1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1.      Светослав Емилов Витков

2.      Траян Младенов Енчев

3.      Соня Николаева Стоилова

4.      Светослав Константинов Пехливанов

5.      Виктор Владимиров Лозенко

6.      Ивайло Младенов Енчев

----------------------------------------------------------------------

1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „Обединена България (ОБ)" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1.      Милен           Николов        Бакърджиев

2.      Стефка         Маринова      Харитонова

3.      Димитър        Георгиев        Харитонов

4.      Христина       Лазарова        Маркова

5.      Мануела       Николаева      Иванова

6.      Златина        Дончева         Съботинова

-------------------------------------------------------------------

 

1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „Движение 21" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1.      Татяна Дончева Тотева

2.      Желязко Димчев Каракашев

3.      Светлозар  Стоянов Златев

4.      Стоянка Вълкова Георгиева

5.      Александър Тодоров Стоянов

6.      Евгени Николов Николов
7.      Ясен Николаев Неделчев

8.      Силвия Петрова Петранова

9.      Елена Иванова Цончева

10.  Катина Добромирова Йорданова

11.  Николинка Димитрова Попова

12.  Марияна  Огнянова Вичева

13.  Елена Енчева  Добрева

-----------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на коалиция от партии „Десните"  за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име
1.      Христо Христов Панчугов

2.      Лъчезар Александров Алексиев

3.      Теменужка Христова Петрова

4.      Десислава Димитрова Русева

5.      Юлия Златкова Генова

6.      Николай Бориславов Георгиев

7.      Пенка Христова Спирова

8.      Боян Иванов Иванов

9.      Магдалена Тошкова Димитрова - Чаушева

10.  Хаго Арман Бабикян

--------------------------------------------------------------

 

1. Регистрира кандидатскa листa на КП  „България без цензура" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име
1.      Николай Тихомиров Бареков

2.      Георги  Александров Kовачев

3.      Поля Великова Димитрова

4.      Маломир Стефанов Кръстев

5.      Георги Христов Костов

6.      Богдан Цветков Николов

7.      Ивайло Маринов Костов

8.      Младен Йорданов Станев

9.      Веселин Димчев Райчев

10.  Георги Иванов Георгиев

11.  Антон Николаев Влаев

12.  Константин Антонов Парчев

13.  Диляна Костадинова Тасаджикова

14.  Нели Ненкова Попова

15.  Десислава Динкова Минчева

16.  Денислав Георгиев Колев

17.  Анита Христова Любенова

18.  Мануел Карник Язмаджиян

19.  Ненко Людмилов Ковачев

20.  Васил Пламенов Пешев

21.  Иван Христов Костадинов

22.  Веселин Ростиславов Рачев

23.  Ивелина Миткова Динева

24.  Надка  Данчева Йонова

25.  Виргиния Стоянова Манастирска

26.  Полина Десиславова  Куванджиева

27.  Николай Атанасов Андреев

-----------------------------------------------------------------------


1.Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход"  за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1.      Антония       Стефанова     Първанова

2.      Владимир     Димитров       Димитров

3.      Деница        Ивайлова       Димитрова

4.      Иван            Йорданов       Митишев

5.      Христо         Стоянов         Костадинов

6.      Теодора       Желева           Желева

7.      Калинка       Пенчева         Александрова

8.      Росен           Стоянов         Димитров

9.      Кирил           Георгиев       Маринов

10.  Ралица           Данчева         Димитрова

11.  Пламен          Димитров        Ямболов

12.   

13.  Мартин          Петров           Стефанов

14.  Георги           Иванов           Иванов

-------------------------------------------------------------------

 

1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „Нова алтернатива" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1.      Пламен        Стоянов          Костадинов

2.      Кремена       Илиянова       Томова-Казарян

3.      Артур           Серьожаевич  Ованесян

4.      Иван            Петров           Димитров

5.      Йордан         Стефанов       Михтиев

6.      Илияна         Стефанова     Донева

7.      Галина          Младенова     Никова

----------------------------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „Нова България" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име
1.      Иван Илиев Георгиев

2.      Петър Жулианов Чаушев

3.      Ирена Тодорова Христова

4.      Искрен Георгиев Иванов

5.      Георги Желев Великов

6.      Емил Бориславов Златев

7.      Грета Рачева Неделчева

8.      Валентин Петров Чиков

9.      Дарияна Неделчева Неделчева

-----------------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия  „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"  за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име
1.      Александър Томов Сурталов

2.      Антония Стоянова Арнаудова

3.      Диан  Tодоров Пенчев

4.      Мемиш Мустафов Мустафов

5.      Георги Пасков Стамболов

-----------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „Новото време" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име
1.      Станимир Димитров Киряков

2.      Георги Стойчев Георгиев

3.      Янко Цанков Георгиев

4.      Елеонора Костадинова Николова

5.      Атанас Валериев Георгиев

6.      Красимир Михайлов Савов

7.      Ивайло Желев Недев

8.      Йорданка Илинова Орешкова

9.      Илко Стоянов Костадинов

-----------------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име
1. Радан Миленов Кънев

2. Касим Исмаил Дал

3. Стилиян Иванов Гроздев

4. Явор Георгиев Иванов

5. Христофор Станчев Христов

6. Георги Стоянов Янев

7. Валентин Димитров Петков

8. Боян Асенов Георгиев

9. Васко Миланов Василев

10. Боян Димитров Керемидчиев

11. Калиптян Ридван  Сали

12. Албена Жекова Йорданова

13. Галина Николова Тодорова

14. Цветомир Димитров Петров

15. Ханифе Кадир Йълдъз

16. Тихомир Миланов  Цветков

17. Мария Иванова Донева-Цветкова

18. Диана Бисерова  Кюрюлева

19. Галина Йорданова Тодорова

20. Георги Иванов Дяков

21. Красимир  Георгиев Георгиев

22. Цветнен Димитров Цветков

23. Мартин Володиев Дамянов

24. Нихат Мюстежеб Емин

25. Станимир Маринов Чонов

26. Мехмед Илмазов  Мехмедов

27. Митхат Неджати Мехмед

------------------------------------------------------------------------

 

1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „АТАКА" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№  Собствено, бащино и фамилно име

1. Волен Николов Сидеров

2. Магдалена Ламбова Ташева

3. Калина Петрова Балабанова

4. Николай Георгиев Караколев

5. Стефан Денев Курдов

6. Станислав Темелков Димитров

7. Цветомир Красимиров Грънчаров

8. Даниела Михайлова Николова

9. Живка Койчева Костова

10. Димитър Красимиров Минчев

11. Диана Михайлова Димитрова

12. Милена Стефанова Стоянова

13. Любчо Стефанов Ангелов

14. Пламен Маринов Маринов

15.  Добромир Василев Иванов

------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия  „РЕПУБЛИКА БГ" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1.      Милена Колева Димитрова

2.      Александра Христова Колева Стефанова

3.      Галя Кирилова Великова

4.      Йордан Евгениев Симеонов

5.      Иван Иванов Коледжиков

6.      Илиян Пламенов Койчев
7.      Красимира Димова Грудева-Мирчева

8.      Добромир Костадинов Тодоров

9.      Станимир Димитров Станков

10.  Мария Иванова Иванова

11.  Светла Димитрова Димитрова

12.  Красимир Милков Йорданов

13.  Венцислав Дяков Йорданов

14.  Албена Неделчева Тонева

15.  Александър Радев Александров

16.  Димитър Георгиев Георгиев

--------------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№ Собствено, бащино и фамилно име

1. Валентин    Кирилов         Касабов

2. Емил            Димитров       Симеонов

3. Георги        Иванов           Димов

4. Стоян          Богомилов     Проданов

5. Живко         Николаев       Костадинов

6. Татяна        Петрова          Димитрова

7. Ангелина     Тодорова        Карагяурова

8. Стелян         Христов         Любославов

9. Атанас         Йорданов       Симеонов

10. Стефко      Цанев Стефанов

11. Димитричка   Атанасова      Калчева

12. Десислав   Красимиров   Цветков

13. Веска         Петрова          Николова

14. Красимира    Иванова         Янкова

15. Недялко    Илиев Неделчев

16. Катя           Георгиева       Шматова

17. Радостин   Антонов         Антонов

18. Йордан     Желязков        Йорданов

19. Ганчо        Маринов        Ганев

20. Петър        Йотов      Николов

-------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия  „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1.      Калина          Тодорова        Павлова

2.      Емилия          Боянова          Балчева

3.      Константин    Емилов           Момчев

4.      Синтия          Трифонова     Недялкова

5.      Цанко           Руменов         Арабаджиев

6.      Георги           Антонов         Антонов

------------------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия НОВА СИЛА за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№  Собствено, бащино и фамилно име

1.      Димитър        Николов         Николов

2.      Петър            Атанасов        Атанасов

3.      Къню             Кънев Кънев

4.      Кирил            Петров            Митев

--------------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№ Собствено, бащино и фамилно име

1.      Иван               Върбанов       Иванов

2.      Стоянка          Иванова         Мънина

3.      Йоана             Илиева           Ангелова

4.      Богдана          Иванова         Петрова

5.      Антон             Златозаров     Керчев

6.      Иван             Гавраилов      Петров

7.      Здравка        Стефанова      Димитрова

8.      Тодор           Павлинов       Павлов

9.      Петър           Гавраилов      Петров

10.  Стефка           Велкова          Кътева

11.  Павлин           Любенов        Йорданов

12.  Бойко             Георгиев        Никифоров

13.  Стефан           Александров  Александров

14.  Рафаил           Антонов         Арабаджийски

15.  Йосиф             Божков           Георгиев

--------------------------------------------------------------------

 

 1.      Регистрира кандидатскa листa Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1. Ивайло Георгиев Калфин

2. Георги Недков Кючуков

3. Иво Петров Сеферов

4. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова

5. Добромир Йорданов Джиков

6. Марин Славчев Черкезов

7. Владимир Боянов Върбанов

8. Венко Стоянов Вълчев

9. Галина Димитрова Крайчева Иванова

10. Боян Симеонов Димитров

11. Делян Венелинов Жечев

12. Миглен Георгиев Тодоров

13. Виктор Миронов Ценов

14.Тихомир Веселинов Горанов

15. Димитър Димов Петров

16. Павел Павлов Николов

17. Цанко Митев Стефанов

18. Станимир Георгиев Мизов

19. Мартин Илиев Иванов

20. Силвия Мариянова Димитрова

21.Момчил Георгиев Вълков

22. Миролюб Георгиев Шалев

23.Диана Аспарухова Аспарухова

24. Мая Николаева Димитрова

25. Иван Стоянов Николов

26. Жасмина Василева Атанасова

---------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име
1. Владимир Александров Василев

2. Наум Асенов Наумов

3. Детелин Илиев Георгиев

4. Здравко Василев Вълчев

5. Георги Георгиев Монов

6. Красимира Петкова Динчева

---------------------------------------------------------------

 

 1. Регистрира кандидатскa листa на коалиция „БСП лява България" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 №     Собствено, бащино и фамилно име
1     Ангел     Петров     Найденов
2    Анелия    Димитрова     Клисарова
3    Борислав     Гуцанов     Гуцанов
4    Красимир     Христов     Янков
5    Петър     Панчев     Петров    
6    Георги     Димитров     Андреев
7    Иван     Борисов     Великов             
8    Христо    Бойчев     Боев
9    Мая     Иванова     Раданова-Кръстева
10     Светлана     Иванова     Такева                 
11     Стефан     Тодоров     Димитров              
12    Милена     Иванова     Драгнева           
13    Даниела     Стоянова     Йорданова       
14    Десислав     Петров     Тасков                     
15    Николай     Филев    Джагаров       
16    Пламен     Георгиев     Стоянов            
17    Цонко    Георгиев     Цонев       
18    Алекси     Василев     Алексиев
19    Януарий     Марков     Вичев   
20     Даниел     Христов     Николов           
21     Георги     Христов     Борисов
22    Иво     Николов     Стамболийски           
23    Тодор     Недев     Недев
24    Сотир     Георгиев     Ушев
25    Пламен     Димитров     Митев     
26    Симеон    Огнянов    Кулиш
27    Нешо     Цанков    Нешев
28    Павел     Енев    Раличков
29    Руслан     Владков    Влаев

------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1. Александър Трифонов Томов

2. Весела Веселинова Шаранкова

3. Стефчо Василев Димитров

4. Найден Георгиев Илиев

5. Тодор Хайдуков Георгиев

--------------------------------------------------------------------

 

1. Регистрира кандидатскa листa на  политическа партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)  за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1. Красна        Димитрова    Малинова-Златанова

2. Даниела      Цветанова     Петкова

3. Йовка          Здравкова      Бачовска

-----------------------------------------------------------------

 

1. Регистрира кандидатскa листa на ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски.Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1. Нели            Кирилова Андреева

2. Валентин      Асенов     Давидов

------------------------------------------------------------------------

 

1.    Регистрира кандидатскa листa на ПП ГЕРБ за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№ Собствено, бащино и фамилно име

1. Лиляна Павлова Николова
2. Пламен Иванов Манушев
3. Красен Кирилов Кралев
4. Красимир Петров Петров
5. Красимира Пенева Анастасова
6. Павел Алексеев Христов
7. Руслан Здравков Тошев
8. Нели Рускова    Петрова
9. Даниела Йорданова Панайотова
10. Николай Николов Апостолов
11. Владимир Славчев Вълев
12. Николай Димитров Костадинов
13. Живко Марков Петров
14. Надя Иванова Георгиева
15. Ивайло Маринов Христов
16. Тодор Славов    Славов
17. Гергана Василева Гинева
18. Благой Атанасов Иванов
19. Калин Светославов    Калевски
20. Пейчо Иванов    Бюлбюлев
21. Пламен Андонов Боев
22. Деян Кирилов    Янчев
23. Николай Стоянов Малев
24. Валери Николаев Колев
25. Десислава Марчева Бонева
26. Пламена Апостолова Василареас
27. Ралица Стефанова Димитрова
28. Галин Димитров Петров
29. Владко Георгиев Владев
30. Ивелина Петрова Димова

-----------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатскa листa на ДПС - Движение за права и свободи  за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

№     Собствено, бащино и фамилно име

1. Йордан       Кирилов        Цонев

2. Ерджан      Себайтин       Ебатин

3. Уман          Аптулова       Дубаз

4. Мерткан     Аптулов         Ибрямов

5. Кадир         Мехмед          Кадир

6. Халил         Халилов         Исмаилов

7. Халил         Рахим             Халил

8. Хюсни       Осман             Адем

9. Мехмед      Хасанов         Хасанов

10. Али          Бекиров         Хасанов

11.

12. Георги      Рашков           Кирилов

13. Фаня         Георгиева      Михалева

14. Евгин       Мюрселов      Незиров

15. Сали         Мехмедов      Табаков

16. Сечкин     Халил             Мехмед

17. Тургут      Исмет            Мехмед

18. Айдън      Мустафа         Байрам

19. Алеко       Тодоров         Атанасов

20. Красимир Велинов         Кабакчиев

21. Нурай       Ахмед             Басри

22. Сали         Мустафа         Исеин

23. Сашо        Живков          Ангелов

24. Фатме       Салиева         Яшарова

25. Месут       Ердинч           Рушид

26.

27. Ведат         Ахмет           Сакаллъ

 

2.      Отказва да регистрира Муталиб Шевкет Муталиб и Айрие Ремзиева Ибрямова за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.