Регистирирани листи в РИК Велико Търново - 05-10-2014

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход (НДСВ)", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН

1

Катерина

Михайлова

Павурджиева

 

2

Мартин

Бориславов

Борисов

 

3

Петър

Стойков

Петров

 

4

Явор

Димитров

Пангелов

 

5

Пенчо

Савов

Чолаков

 

6

Красимир

Генчев

Генчев

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:


1 Иван Кирилов Иванов
2 Виктор Добромиров Лясков
3 Станислав Петров Благов
4 Любен Николов Лалев
5 Мирослав Трифонов Маринов
6 Грета Борисова Ганева
7 Захари Иванов Ангелов
8 Людмила Николаева Илиева
9 Иван Герасимов Станков
10 Мавроди Евстатиев Калейнски
11 Камен Михайлов Алексиев
12 Георги Чудомиров Попов
13 Светлозар Методиев Влайков
14 Йордан Георгиев Байчев
15 Петър Руменов Кънчев

---------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия НОВОТО ВРЕМЕ, за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1. Йордан Богданов Богданов, ЕГН 
2. Радка Маринова Крумова, ЕГН 
3. Стайко Иванов Стайков, ЕГН 
4. Стефан Стефанов Вълков, ЕГН 
5. Милен Стефанов Вълков, ЕГН

-----------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:


1 Илия Иванов Димитров
2 Румен Добрев Горанов
3 Пенчо Ванев Пенчев
4 Красимир Цветанов Игнатов
5 Пламен Стефанов Петков
6 Димитър Николов Дончев
7 Петко Петев Душков
8 Светлин Димитров Гърбузанов
9 Петър Маринов Тодоров
10 Пламен Георгиев Георгиев
11 Галя Николаева Енева
12 Христина Маринчева Хараламбиева
13 Десислава Венециева Линкова
14 Руси Янков Русев
15 Поля Иванова Стефанова
16 Цветомир Митков Димитров

--------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия НОВА СИЛА, за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

№ по ред

Собствено име

Бащино име

фамилно име

ЕГН

1

Иван

Костадинов

Бочков

 

------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

№ по ред

Собствено име

Бащино име

фамилно име

ЕГН

1

Йордан

Стефанов

Михтиев

 

2

Михаил

Димитров

Милатович

 

3

Иван

Христов

Денев

 

4

Румяна

Цанева

Георгиева

 

5

Розалия

Николова

Лозанова-Гешева

 

6

Елена

Михайлова

Христова

 

7

Даниела

Симеонова

Фиркова

 

8

Димитрия

Йорданова

Виденова

 

9

Илияна

Стефанова

Донева

 

10

Румен

Константинов

Райков

 

11

Борис

Стоянов

Великов

 

12

Петър

Милков

Йовчев

 

13

Валери

Стоянов

Стойчев

 

14

Ваня

Симеонова

Костова

 

15

Мариан

Тодоров

Недялков

 

16

Цветан

Иванов

Иванов

 

-------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция от партии „ДЕСНИТЕ", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

Номер по ред

Собствeно име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН

1

Мария

Василева

Капон

 

2

Калина

Йорданова

Прокопиева

 

3

Николай

Върбанов

Николов

 

4

Пламен

Георгиев

Бейков

 

5

Светлозара

Христова

Фъртунова-Минчева

 

6

Димчо

Петров

Димчевски

 

7

Калин

Димитров

Манев

 

8

Цветомир

Емилов

Енев

 

9

Мария

Иванова

Кръстева

 

10

Валентин

Христов

Савов

 

11

Георги

Великов

Даскалов

 

12

Бранимир

Маринов

Костов

 

13

Петя

Илиева

Калушева

 

14

Мариана

Данилова

Пашунова

 

15

Стефан

Христов

Кинов

 

16

Пламен

Георгиев

Радонов

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:


1 Николай Светозаров Гъмзов
2 Миглена Владимирова Цветанова-Димитрова
3 Анна Бориславова Манчева-Стоянова
4 Ирена Тодорова Христова

--------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „Движение 21", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:


1 Георги Николов Димов
2 Албена Здравкова Николова
3 Нели Димитрова Лозева
4 Стела Герганова Попова
5 Кирил Атанасов Иванов
6 Марияна Стойкова Михайлова
7 Мирослав Младенов Антонов

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1 Върбан Живков Иванов
2 Ивайло Георгиев Китов
3 Милен Ангелов Митков
4 Свилен Стефанов Атанасов

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН

1

Николай

Христофоров

Грънчаров

 

2

Тодор

Йорданов

Тодоров

 

3

Живко

Христов

Христов

 

4

Галин

Николаев

Иванов

 

5

Въльо

Минков

Христов

 

6

Емил

Славчев

Димитров

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

Номер по ред

Собствeно име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН

1

Илиян

Печов

Дуков

 

2

Дончо

Иванов

Бораджиев

 

3

Светослав

Станчев

Гинчев

 

4

Кремена

Стефанова

Георгиева

 

5

Веселин

Маргаритов

Марчев

 

6

Илияна

Костова

Мусева

 

7

Банко

Илиев

Банков

 

8

Надежда

Венелинова

Белчева

 

9

Тодор

Петков

Тодоров

 

10

Красимир

Илиев

Георгиев

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1 Момчил Кунчев Иванов
2 Ангел Иванов Гецов
3 Стефка Иванова Маркова
4 Антон Любенов Серафимов
5 Маргаритка Любенова Анастасова
6 Теодор Георгиев Сбирнаков
7 Габриела Атанасова Атанасова
8 Атанас Огнянов Василев
9 Свилен Валериев Димитров
--------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ), за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1 Стефан Николов Стоянов
2 Дора Наполеонова Закова-Русева
3 Кристина Христова Хинкова
4 Цветомира Кирилова Йорданова
5 Ивайло Косев Косев
6 Марияна Петрова Баталова
7 Соня Иванова Симеонова
8 Валентин Димитров Манолов
9 Валентина Тодорова Захариева
10 Емил Пейчев Калоянов
11 Никола Димитров Николов
12 Петя Валентинова Драгнева
13 Стоян Дианов Габровски
14 Никола Стоянов Минев

-----------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:
1 Иван Димитров Драгостинов

----------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „АТАКА", за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1 Любомир Владимиров Владимиров
2 Иван Тодоров Димитров
3 Огнян Петров Георгиев
4 Йордан Филипов Аврамов
5 Марин Кръстев Тенджерков
6 Петър Гошев Петров
7 Димитър Маринов Байчев
8 Димитър Михайлов Димитров

------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

Номер по ред

Собствeно име

Бащино име

Фамилно име

1

Любомир

Тодоров

Терзиев   

2

Ермак

Тодоров

Димов

3

Ружка

Велчева

Василева

4

Илиян

Пламенов

Пътев   

5

Дима

Николова

Чонова      

6

Дилиян

Маринов

Сливневлиев   

7

Силвия

Валентинова

Коцева   

8

Крум

Йорданов

Крумов

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на ДИМА НИКОЛОВА ЧОНОВА, ЕГН *** регистрирана под 5 в кандидатската листа на  коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за изборите за народни представители на 05.10.2014 г. с Решение № 36 от 01.09.2014  година на РИК-В. Търново, като пренарежда листата на коалицията, както следва:

 

1

Любомир

Тодоров

Терзиев

2

Ермак

Тодоров

Димов

3

Ружка

Велчева

Василева

4

Илиян

Пламенов

Пътев

5

Дилиян

Маринов

Сливневлиев

6

Силвия

Валентинова

Коцева

7

Крум

Йорданов

Крумов

 

----------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция „БСП лява България" за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

Номер по ред

Собствeно име

Бащино име

Фамилно име

1

Мариана

Радева

Бояджиева    

2

Георги

Рачев

Рачев

3

Таня

Любомирова

Андреева-Райнова

4

Милен

Асенов

Манолов 

5

Милка

Дончева

Христова      

6

Валерия-Тереза

Тошкова

Дончева   

7

Тодор

Димитров

Тодоров     

8

Христо

Тошков

Стателов    

9

Симона

Лазарова

Лазарова

10

Огнян

Иванов

Стоянов   

11

Андрей

Тенев

Картунов   

12

Михаил

Йорданов

Стойчев   

13

Габриела

Деянова

Шилкова  

14

Цветомир

Георгиев

Георгиев

15

Даниел

Весков

Василев    

16

Весела

Николаева

Лечев

----------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО, за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

 

Номер по ред

Собствeно име

Бащино име

Фамилно име

1

Милен

Василев

Михов

2

Красимир

Любенов

Хаджидосев

3

Кирил

Георгиев

Станчев

4

Кирил

Асенов

Кирилов

5

Петя

Борисова

Банева

6

Христо

Стефанов

Пенчев

7

Йордан

Тодоров

Грозданов

8

Веско

Костадинов

Лазаров

9

Николай

Йорданов

Николов

10

Ирина

Пенчева

Еневска-Кръстева

11

Тодор

Здравков

Кутрев

12

Евгени

Петков

Коев

13

Йордан

Стоянов

Минчев

14

Николай

Станчев

Цонев

15

Вероника

Иванова

Ранкова-Расимова

16

Венцислав

Цанев

Дончев

---------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1. Димитър Христов Попов, 
2. Теодора Иванова Шанова, 
3. Димитър Маринов Маринов, 
4. Петя Атанасова Атанасова, 
5. Веселин Георгиев Петров

-----------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП) за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1. Христиана Иванова Дългичева
2 Борислав Стефанов Стоянов

-----------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1. ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ, 
2. МОРИЦ ЛЕОН МАДЖАР, 
3. СНЕЖАНА МИНДОВА КУЗМАНОВА, 
4. СИАНА ВАЛЕРИЕВА БАЛИЕВА

-----------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ГЕРБ" за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1 Цветан Генчев Цветанов
2 Пенчо Стоянов Пенчев
3 Евгени Димитров Стоев
4 Мирослав Николов Петков
5 Деян Минков Хаджийски
6 Кристиян Василев Кирилов
7 Любомира Симеонова Попова
8 Николен Веселинов Стойнов
9 Росен Върбанов Иванов
10 Станислава Красимирова Стоянова
11 Михаил Стефанов Харалампиев
12 Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева
13 Мариана Живкова Чалъкова
14 Георги Димитров Давидов
15 Нели Иванова Николова
16 Венцислав Милков Георгиев

------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1 Николай Илчев Илиев
2 Пенчо Стефанов Събев
3 Иван Благоев Димитров
4 Марин Русев Богомилов
5 Илка Славова Трифонова
6 Милко Йорданов Стефанов
7 Елица Георгиева Тананеева
8 Иван Лефтеров Лефтеров
9 Цветомира Гошева Илиева
10 Десислава Иванова Стефанова-Филкова
11 Драгомир Тихомиров Хаджиев
12 Елис Айдоханова Ниазиева

----------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в Изборите за народни представители, насрочени на 05 октомври 2014г. в 4-ти МИР Великотърновски, както следва:

1 Камен Костов Костадинов
2 Румен Стефанов Павлов
3 Гюнай Мюмюнов Далоолу
4 Икмал Юсеинова Джомова
5 Ивелин Якимов Розинов
6 Иван Янакиев Шишманов
7 Бедри Юсуфов Алиев
8 Федя Зафиров Дервишев
9 Стефчо Иванов Алипиев
10 Мъстън Феимов Еминов
11 Мехмед Байрямов Чавдарлиев
12 Илдънай Адемов Ахмедов
13 Андрей Иванов Илиев
14 Лъчезар Трифонов Атанасов
15 Сергей Маринов Янков
16 Синан Шукриев Пехливанов

--------------------------------------------------------------------------

Забележка Омда: Листите са подредени по обратния ред на тяхната регистрация. Представени са в табличен или списъчен вид, така както са в самото решение на РИК. Съобразени са поправките в листите до 13 септември 2014.