Регистирирани листи в РИК Разград - 05-10-2014

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „ДЕСНИТЕ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Цеко Костадинов Иванов

...

...

2.

Кадрия Мехмед Мехмед

...

...

3.

Валентина Василева Василева-Филаделфевс

...

...

Решението може да оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Илиян Печов Дуков

...

...
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Росен Димитров Кайнаров

...

...

2.

Илия Кънчев Стойчев

...

...

3.

Марин Иванов Христов

...

...

4.

Стилиян Анатолиев Тодоров

...

...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Ивайло Георгиев Стоименов

...

...
 

2.

Гергана Николаева Томова

...

...
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Динко Иванов Динев

...

...
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Димитър Василев Аврамов

...

...

2.

Радостин Георгиев Киров

...

...

3.

Иван Тодоров Киров

...

...

4.

Анета Йосифова Тодорова

...

...

5.

Юлиан Илиев Колев

...

...

6.

Христо Атанасов Коев

...

...

7.

Виолета Цонева Илиева

...

...

8.

Станимир Райков Стойчев

...

...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Мюйессер Хасан Солак

...

...

2.

Теодор Борисов Ролев

...

...

3.

Мирослав Цанев Маринов

...

...

4.

Васил Тодоров Василев

...

...

5.

Исмаил Ахмедов Касабов

...

...

6.

Нина Благовестова Цонева

...

...

7.

Садетин Сабритин Басри

...

...

8.

Владимир Иванов Матеев

...

...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от политическа партия „НОВА СИЛА" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Петър Атанасов Атанасов

...

...

2.

Димитър Николов Николов

...

...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Димитър Николов Димитров

...

...

2.

Евгени Гутев Драганов

...

...

3.

Стефан Савов Хаджистанчев

...

...

4.

Веселин Калинов  Христов

...

...

5.

Росен Кръстев Тодоров

...

...

6.

Александър Христов Калинов

...

...

7.

Пенка Стоянова Цонева

...

...

8.

Петър Андонов Дачев

...

...

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ (ОБ)" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Радосвет Петров Яков

...

...

2.

Венцислав Николов Николов

...

...

3.

Гергана Венелинова Русева

...

...

4.

Кристиан Пламенов Дочев

...

...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Илия Константинов Илиев

...

...

2.

Галина Савчева Димитрова

...

...

3.

Румен Иванов Вълчев

...

...

4.

Стефан Христов Христов

...

...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Тодор Веселинов Терзиев

...

...

2.

Радка Маринова Крумова

...

...

3.

Стефан Стефанов Вълков

...

...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Снежана Иванова Желязкова

...

...

2.

Мариян Йорданов Димитров

...

...

3.

Соня Йорданова Терзиева

...

...

4.

Деница Ванева Йорданова

...

...

5.

Иван Йорданов Иванов

...

...

6.

Елица Боянова Йорданова

...

...

7.

Мариана Румянова Костадинова

...

...

8.

Ивелин Мариянов Димитров

...

...

------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „АТАКА" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Георги Димитров Георгиев

...

...

2.

Димчо Юнаков Димов

...

...

3.

Васил Иванов Василев

...

...

4.

Петър Христов Ненов

...

...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „Република БГ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Венелин Дачков Николов

...

...

2.

Деница Йорданова Тодорова

...

...

3.

Димо Тихов Маринов

...

...

4.

Галина Панайотова Йорданова

...

...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „Движение 21" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Дария Савова Малчева

...

...

2.

Диана Атанасова Александрова

...

...

3.

Мария Светославова Илиева

...

...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Русинка Йорданова Стоева

...

...

2.

Веска Иванова Грънчарова

...

...

3.

Станимира Дончева Трайчева

...

...

4.

Владимир Георгиев Благоев

...

...

5.

Николай Митков Крумов

...

...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „Партия на зелените" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Христо Николов Дунчев

...

...

2.

Пламен Русков Пеев

...

...

3.

Красен Йорданов Атанасов

...

...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „ГЕРБ" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Валентин Стефанов Василев

...

...

2.

Михаил Парашкевов Тодоров

...

...

3.

Петър Стоянов Василев

...

...

4.

Галина Милкова Георгиева-Маринова

...

...

5.

Николай Пенев Атанасов

...

...

6.

Милена Дачева Орешкова

...

...

7.

Недим Ибрямов Мустафов

...

...

8.

Надежда Радославова Димитрова

...

...

------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „Българска социалдемокрация" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Деница Владиславова Йорданова

...

...

2.

Колю Маринов Георгиев

...

...

3.

Бойко Евгениев Ноев

...

...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „Социалдемократическа партия" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес


1.


Любомира Маринова Стоичкова
 


...


...
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „БСП лява България" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Стоян Димитров Ненчев

...

...

2.

Димитър Стайков Стайков

...

...

3.

Владимир Иванов Заимов

...

...

4.

Доротея Георгиева Георгиева

...

...

5.

Добрин Младенов Добрев

...

...

6.

Муса Велиев Дурльов

...

...

7.

Найден Хинков Късов

...

...

8.

Таня Петрова Тодорова

...

...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от Политическа партия „Български национален съюз „Нова демокрация" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Антон Йорданов Пеев

...

...

2.

Недко Николов Хаджиев

...

...

3.

Валентина Албенова Малинова

...

...

4.

Александър Младенов Михайлов

...

...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Пламен Кирилов Томов

...

...

2.

Цветослав Алтанов Ибрахимов

...

...

3.

Гергана Николова Първанова

...

...

4.

Милен Христов Христов

...

...

5.

Стоянка Иванова Цонева

...

...

6.

Сюлейман Керим Сюлейман

...

...

7.

Александър Стефанов Димитров

...

...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., издигната и подредена от политическа партия „Движение за права и свободи" в изборен район № 18 - Разградски, както следва:

 

№ по ред

Имена

ЕГН

Постоянен адрес

1.

Ахмед Реджебов Ахмедов

...

...

2.

Хасан Ахмед Адемов

...

...

3.

Нигяр Сахлим Джафер

...

...

4.

Хами Ибрахимов Хамиев

...

...

5.

Самет Мехмед Хасан

...

...

6.

Юзджан Мюзекяев Алиев

...

...

7.

Юксел Мехмедов Алиев

...

...

8.

Гюнай Хюсмен Хюсмен

...

...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка Омда: Подреждането на листите е по обратния ред на регистрирането в РИК. Не са внасяни корекциите в листите след първата регистрация.