Регистирирани листи в РИК София област - 05-10-2014

Регистрира и обявява кандидатската листа на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

собствeно име

бащино име

фамилно име

наименованието  на партията  регистрирала кандидата

1

 

Бисер

Илчев

Фурнигов

ПП Глас Народен

2

 

Златко

Кръстев

Атанасов

ПП Глас Народен

3

 

Христо

Пламенов

Бантутов

ПП Глас Народен

4

 

Веселин

Асенов

Белоконски

ПП Глас Народен

5

 

Александър

Петров

Михайлов

ПП Глас Народен

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на политическа партия НОВОТО ВРЕМЕ за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Наименование на партия/коалиция

1

 

Мирослав

Петров

Севлиевски

ПП НОВОТО ВРЕМЕ

2

 

Асен

Найденов

Саладинов

ПП НОВОТО ВРЕМЕ

3

 

Асен

Светославов

Дикин

ПП НОВОТО ВРЕМЕ

4

 

Цветелина

Чавдарова

Христова

ПП НОВОТО ВРЕМЕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

партия

1

 

Силвия

Чернева

Георгиева

партия БСД

2

 

Андрей

Иванов

Андреевски

партия БСД

3

 

Любомир

Ангелов

Донов

партия БСД

4

 

Красимира

Маринова

Цолова

партия БСД

5

 

Боян

Богданов

Петков

партия БСД

6

 

Лозан

Кирилов

Лозанов

партия БСД

7

 

Виолина

Йосифова

Анкова

партия БСД

8

 

Васил

Георгиев

Младенов

партия БСД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

собствино име

бащино име

фамилно име

наименованието  на партията или коалицията, регистрирала кандидата

1

 

Димитър

Андреев

Делчев

КП Реформаторски блок

2

 

Филип

Симеонов

Кирев

КП Реформаторски блок

3

 

Светлана

Добрева

Атанасова

КП Реформаторски блок

4

 

Яница

Георгиева

Иванова

КП Реформаторски блок

5

 

Стефан

Григоров

Николов

КП Реформаторски блок

6

 

Пламен

Величков

Кръстев

КП Реформаторски блок

7

 

Велислав

Димитров

Йотов

КП Реформаторски блок

8

 

Краси

Петков

Петков

КП Реформаторски блок

9

 

Анна

Людмилова

Радовска

КП Реформаторски блок

10

 

Васил

Петров

Зашкев

КП Реформаторски блок

11

 

Димитър

Стефанов

Лазаров

КП Реформаторски блок

12

 

Борислав

Любомиров

Виларов

КП Реформаторски блок

13

 

Григор

Методиев

Григоров

КП Реформаторски блок

14

 

Стоян

Стоилов

Котев

КП Реформаторски блок

15

 

Даниела

Дамянова

Толоева

КП Реформаторски блок

16

 

Тодор

Егениев

Масларски

КП Реформаторски блок

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

собствено име

бащино име

фамилно име

наименованието  коалицията, регистрирала кандидата

1

 

Красимира

Арангелова

Ковачка

КП "България без цензура"

2

 

Петър

Иванов

Петров

КП "България без цензура"

3

 

Цветан

Венциславов

Манчев

КП "България без цензура"

4

 

Йоана

Стоилова

Добрева

КП "България без цензура"

5

 

Мая

Емилова

Христева

КП "България без цензура"

6

 

Виктор

Симеонов

Ганчев

КП "България без цензура"

7

 

Николай

Георгиев

Чолаков

КП "България без цензура"

8

 

Борислав

Николов

Филчев

КП "България без цензура"

9

 

Ирена

Вачева

Вачева

КП "България без цензура"

10

 

Александър

Руменов

Антонов

КП "България без цензура"

11

 

Васко

Николов

Марков

КП "България без цензура"

12

 

Георги

Бориславов

Василев

КП "България без цензура"

13

 

Марияна

Георгиева

Палазова

КП "България без цензура"

14

 

Катя

Петрова

Трифонова

КП "България без цензура"

15

 

Наталия

Любомирова

Кътовска

КП "България без цензура"

16

 

Стела

Веселинова

Иванова

КП "България без цензура"

2. На основание чл.253, ал.3 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ отказва да регистрира поставените под позициии №17 и №18 от предложението за регистрация на кандидатска листа за народни представители (по чл.255, ал.1, т.1 от ИК):

№ по ред

ЕГН

собствено име

бащино име

фамилно име

наименованието  коалицията, регистрирала кандидата

17

 

Татяна

Ангелова

Джамбазка

КП "България без цензура"

18

 

Валентин

Георгиев

Галчев

КП "България без цензура"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „ДПС - Движение за права и свободи" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

Собствено име

бащино  име

фамилно име

наименованието  на партията регистрирала кандидата

1.

 

Емил

Кирилов

Иванов

ДПС

2.

 

Александър

Христов

Методиев

ДПС

3.

 

Кристина

Цветанова

Александрова

ДПС

4.

 

Димитър

Иванов

Григоров

ДПС

5.

 

Михаил

Самуилов

Коен

ДПС

6.

 

Росица

Дейстанова

Стефанова

ДПС

7.

 

Чавдар

Валериев

Здравков

ДПС

8.

 

Мария

Венелинова

Богданова

ДПС

9.

 

Диана

Тонева

Панайотова

ДПС

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „НДСВ" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

наименованието на партията регистрилала кандидата

1

 

Красимира

Николова

Банова

ПП НДСВ

2

 

Василена

Пламенова

Спасова

ПП НДСВ

3

 

Атанас

Младенов

Йорданов

ПП НДСВ

4

 

Маргарита

Боянова

Манова

ПП НДСВ

5

 

Петър

Златков

Манов

ПП НДСВ

6

 

Милена

Христова

Михайлова - Янакиева

ПП НДСВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „Нова България" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Наименование  партията,  регистрирала кандидата

1

 

Ивайло

Петров

Симеонов

ПП " Нова България "

2

 

Николай

Павлинов

Панчев

ПП " Нова България "

3

 

Цветолюб

Димитров

Станев

ПП " Нова България "

4

 

Мария

Дончева

Героева

ПП " Нова България "

5

 

Борислав

Валентинов

Вълков

ПП " Нова България "

6

 

Ивелина

Валентинова

Вълчева

ПП " Нова България "

7

 

Соня

Асенова

Вутова

ПП " Нова България "

8

 

Маня

Атанасова

Карамихова

ПП " Нова България "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция „.ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"  за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

собствено име

бащино име

фамилно име

наименование на коалицията, регистрирала кандидата

1

 

Георги

Ангелов

Боршуков

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

2

 

Борис

Тодоров

Колев

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

3

 

Емилия

Владова

Палакарчева

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

4

 

Дора

Димитрова

Даракчиева

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

5

 

Лилия

Петрова

Александрова

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

6

 

Лиляна

Иванова

Рашкова

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

7

 

Снежана

Ангелова

Ангелова

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

8

 

Николай

Александров

Анев

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

9

 

Божидар

Стефанов

Александров

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

10

 

Сашо

Михайлов

Мишев

коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „НОВА СИЛА" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

собствено име

бащино име

фамилно име

наименование на партията

1

 

Антон

Георгиев

Сираков

НОВА СИЛА

2

 

Константин

Димитров

Костов

НОВА СИЛА

3

 

Йордан

Георгиев

Йорданов

НОВА СИЛА

4

 

Красимир

Владков

Петров

НОВА СИЛА

5

 

Димитър

Станимиров

Василев

НОВА СИЛА

6

 

Адриан

Методиев

Михайлов

НОВА СИЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

наименование на партията

           

1

 

Иванка

Василева

Стефанова

ПП  Партия на зелените

2

 

Мариян

Васков

Йотов

ПП  Партия на зелените

 

3

 

Иван

Евгениев

Могилски

ПП  Партия на зелените

 

4

 

Синчец

Борисов

Георгиев

ПП  Партия на зелените

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

фамилно име

наименование на партията или коалицията

1

 

СВЕТОСЛАВ

ПЕТРОВ

МАРТИНОВ

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

2

 

ЕМИЛ

ЖЕЛЕВ

ДИМИТРОВ

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

3

 

ГРОЗДАН

МЕТОДИЕВ

НИКОЛОВ

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

4

 

АДЕЛИНА

ПЛАМЕНОВА

МАТЕВА

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

5

 

ПЕНКА

ЦАНЕВА

ЛАДЖОВА

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

6

 

СТЕЛИЯН

ХРИСТОВ

ХРИСТОВ

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

7

 

СНЕЖАНKА

КОЛЕВА

СТОЙНЕВА

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

8

 

ДОНКО

ГЕОРГИЕВ

ГРИГОРОВ

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

9

 

СЕВДА

АСЕНОВА

КИРИЛОВА

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

10

 

ЕМИЛ

ИЛИЕВ

КОЛЕВ

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

11

 

ЗОРНИЦА

ГЕОРГИЕВА

ПЕТРОВА

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

12

 

КАТЯ

САШКОВА

ПЕТКОВА

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

13

 

КИРИЛ

ПЕТРОВ

ИСАЕВ

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

14

 

МАЛИНКА

САЗДОВА

СТАНИМИРОВА

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

15

 

БОРИСЛАВ

ЗАХАРИЕВ

ТИМЕВ

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

16

 

ИВОН

ЖЕКОВА

МИНЧЕВА

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Наименование на партията

1

 

Георги

Малинов

Бориков

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

2

 

Красимир

Димитров

Калудов

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на КП „ДЕСНИТЕ"  за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

номер по ред

ЕГН

собствено име

бащино име

фамилно име

коалиция

1

 

Надя

Димитрова

Миронова

КП "ДЕСНИТЕ"

2

 

Анастасия

Делчева

Петкова

КП "ДЕСНИТЕ"

3

 

Борис

Бойков

Биров

КП "ДЕСНИТЕ"

4

 

Емил

Йорданов

Йорданов

КП "ДЕСНИТЕ"

5

 

Светлина

Иванова

Берова

КП "ДЕСНИТЕ"

6

 

Николай

Любчев

Драгомиров

КП "ДЕСНИТЕ"

7

 

Кристиана

Никифорова

Бройчева

КП "ДЕСНИТЕ"

8

 

Валентин

Веселинов

Танев

КП "ДЕСНИТЕ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Наименование на партията

1

................

Марияна

Любомирова

Стоичкова

Социалдемократическа партия (СДП)

2

................

Красимир

Василев

Гебрев

Социалдемократическа партия (СДП)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

 

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Наименование на партия

1

...................

Андрей

Христов

Ралев

ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"

2

...................

Аглика

Илиева

Крушовенска

ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"

3

...................

Петър

Йорданов

Василев

ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"

4

...................

Ели

Христова

Илиева

ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"

5

...................

Миглена

Димитрова

Самоковлиева

ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „Атака" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

собствено име

бащино име

фамилно име

партия регистрирала кандидата

1

.........................

Деница

Стоилова

Гаджева

партия "АТАКА"

2

.........................

Миглена

Дойкова

Александрова

партия "АТАКА"

3

.........................

Кристиян

Робeрт

Димитров

партия "АТАКА"

4

.........................

Боян

Рангелов

Боянов

партия "АТАКА"

5

.........................

Искрен

Вергилов

Георгиев

партия "АТАКА"

6

.........................

Йордан

Стоянов

Петров

партия "АТАКА"

7

.........................

Цеца

Христова

Боцова

партия "АТАКА"

8

.........................

Кирил

Иванов

Узунов

партия "АТАКА"

9

.........................

Младен

Цветанов

Страхилов

партия "АТАКА"

10

.........................

Александър

Коцев

Колев

партия "АТАКА"

11

.........................

Иван

Георгиев

Луджов

партия "АТАКА"

12

.........................

Росица

Николова

Александрова

партия "АТАКА"

13

.........................

Димитър

Асенов

Христов

партия "АТАКА"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция „БСП лява България"  за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

ИМЕ

БАЩИНО ИМЕ

ФАМИЛИЯ

КОАЛИЦИЯ

1

.....................

Корнелия

Петрова

Нинова           

коалиция "БСП лява България"

2

....................

Георги

Михайлов

Бояджиев

коалиция "БСП лява България"

3

.......................

София

Стефанова

Торолова      

коалиция "БСП лява България"

4

.....................

Александър

Владимиров

Радославов

коалиция "БСП лява България"

5

......................

Радослав

Любчов

Стойчев      

коалиция "БСП лява България"

6

.....................

Веселка

Иванова

Георгиева-Златева

коалиция "БСП лява България"

7

.......................

Васил

Петров

Коларов        

коалиция "БСП лява България"

8

.....................

Маргарита

Иванова

Петкова     

коалиция "БСП лява България"

9

....................

Красимир

Вълов

Кунчев

коалиция "БСП лява България"

10

....................

Станислав

Димитров

Димитров

коалиция "БСП лява България"

11

...................

Асен

Георгиев

Георгиев

коалиция "БСП лява България"

12

...................

Рая

Рачева

Димитрова  

коалиция "БСП лява България"

13

....................

Стоянка

Иванова

Балова    

коалиция "БСП лява България"

14

...................

Борислав

Бойков

Георгиев     

коалиция "БСП лява България"

15

.....................

Емил

Христов

Даскалов     

коалиция "БСП лява България"

16

....................

Йордан

Иванов

Стоянов     

коалиция "БСП лява Българ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП РЕПУБЛИКА БГ за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Наименование на партията

1

.....................

Боян

Марков

Петров

РЕПУБЛИКА БГ

2

.....................

Анастас

Иванов

Анастасов

РЕПУБЛИКА БГ

3

.....................

Петър

Захариев

Миленков

РЕПУБЛИКА БГ

4

.....................

Мариан

Йорданов

Йорданов

РЕПУБЛИКА БГ

5

.....................

Бойка

Рашкова

Дюлгярова

РЕПУБЛИКА БГ

6

.....................

Сашко

Атанасов

Николов

РЕПУБЛИКА БГ

7

.....................

Ненчо

Каменов

Александров

РЕПУБЛИКА БГ

8

.....................

Георги

Росенов

Сираков

РЕПУБЛИКА БГ

9

.....................

Виолета

Георгиева

Костадинова

РЕПУБЛИКА БГ

10

.......................

Лилия

Иванова

Айнаджийска

РЕПУБЛИКА БГ

11

.....................

Юлияна

Николова

Алексиева

РЕПУБЛИКА БГ

12

......................

Ружа

Нарцисова

Смилкова

РЕПУБЛИКА БГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Коалиция

1

...............

Велизар

Пенков

Енчев

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

2

..............

Павлин

Иванов

Цветков

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

3

................

Володя

Петров

Казаков

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

4

.................

Марина

Иванова

Христова

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

5

.................

Анелия

Недялкова

Велева

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

6

................

Николай

Андреев

Борисов

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

7

.................

Николай

Илиев

Христов

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

8

.................

Стоян

Борисов

Болакиев

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

9

.................

Николай

Иванов

Плещов

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

10

................

Златко

Бориславов

Илиев

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

11

................

Филип

Пламенов

Якимов

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

12

..................

Велислав

Кръстанов

Георев

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

13

................

Фиданка

Спасова

Петрова

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

14

................

Иван

Христов

Иванов

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

15

..................

Лозан

Ангелов

Лозанов

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

16

................

Тодор

Маринов

Василев

Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на политическа партия „Движение 21" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред

ЕГН

собствино име

бащино име

фамилно име

наименованието (абревиатурата) на партията, регистрирала кандидата и

1

...................

Йордан

Мирчев

Митев

ПП "Движение 21"

2

...................

Ивета

Тодорова

Анадолска-Караиванова

ПП "Движение 21"

3

...................

Цветан

Здравков

Теофанов

ПП "Движение 21"

4

...................

Надежда

Минчева

Чорбанова

ПП "Движение 21"

5

...................

Георги

Пламенов

Сотиров

ПП "Движение 21"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Име на партията

1

...................

Марин

Христов

Маринов

Български Национален Съюз Нова Демокрация

2

....................

Сия

Николова

Василева

Български Национален Съюз Нова Демокрация

3

....................

Петя

Иванова

Георгиева

Български Национален Съюз Нова Демокрация

4

...................

Веселин

Георгиев

Петров

Български Национален Съюз Нова Демокрация

5

.....................

Митко

Христосков

Илиев

Български Национален Съюз Нова Демокрация

6

....................

Цветан

Георгиев

Цеков

Български Национален Съюз Нова Демокрация

7

....................

Денис

Сабинов

Исаев

Български Национален Съюз Нова Демокрация

8

....................

Валентин

Христов

Коцаков

Български Национален Съюз Нова Демокрация

9

.....................

Иван

Илиев

Шайков

Български Национален Съюз Нова Демокрация

10

....................

Дивна

Цветанова

Крумова-Димитрова

Български Национален Съюз Нова Демокрация

11

....................

Светозар

Найденов

Даскалов

Български Национален Съюз Нова Демокрация

12

...................

Васил

Велинов

Василев

Български Национален Съюз Нова Демокрация

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ /ОБ/ за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

номер в листата

ЕГН

собствено име

презиме

фамилно име

абревиатура

1

...................

Борис

Димитров

Чинев

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/

2

....................

Радостина

Евгениева

Ангелова

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/

3

....................

Весела

Стоянова

Въгларска

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/

4

....................

Мирела

Димитрова

Хекимова

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/

5

....................

Васил

Стойнев

Георгиев

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/

6

....................

Людмил

Кирилов

Марков

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/

7

....................

Виолета

Динкова

Старкова

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

 

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Наименование (абревиатура) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим

1

......................

Ивайло

Ангелов

Московски 

политическа партия ГЕРБ

2

......................

Галя

Симеонова

Георгиева

политическа партия ГЕРБ

3

......................

Ирена

Иванова

Коцева

политическа партия ГЕРБ

4

......................

Иван

Димитров

Стойнов

политическа партия ГЕРБ

5

......................

Росица

Иванова

Тодорова

политическа партия ГЕРБ

6

.......................

Атанас

Стойчев

Тенев

политическа партия ГЕРБ

7

.......................

Валентин

Мирчов

Милушев

политическа партия ГЕРБ

8

......................

Донка

Делова

Бикова 

политическа партия ГЕРБ

9

......................

Петър

Христов

Беков 

политическа партия ГЕРБ

10

......................

Павел

Страхилов

Павлов 

политическа партия ГЕРБ

11

.....................

Антоанета

Томова

Соколова 

политическа партия ГЕРБ

12

.....................

Николай

Атанасов

Стоилов 

политическа партия ГЕРБ

13

....................

Николай

Симеонов

Николов 

политическа партия ГЕРБ

14

....................

Лидия

Василева

Николова 

политическа партия ГЕРБ

15

....................

Венета

Радославова

Гергова  

политическа партия ГЕРБ

16

......................

Ваньо

Тодоров

Тодоров 

политическа партия ГЕРБ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира и обявява кандидатската листа на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Наименование (абревиатура) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим

1

...................

Росица

Йорданова

Янакиева-Костадинова

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

2

....................

Васил

Тодоров

Калинов

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

3

....................

Таня

Иванова

Николова

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

4

....................

Калин

Иванов

Мутафчийски

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

5

...................

Дияна

Георгиева

Костова

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

6

.....................

Димитър

Христов

Чапанов

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

7

....................

Георги

Сеферинов

Георгиев

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

8

....................

Емил

Цветанов

Атанасов

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

9

....................

Диана

Игнатова

Пресолска

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

10

....................

Георги

Борисов

Кощров

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

11

...................

Любомир

Атанасов

Пашов

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

12

...................

Борислав

Павлов

Здравков

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

13

...................

Йордан

Методиев

Иванчев

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

14

...................

Филка

Цанова

Филипова

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

15

...................

Данчо

Кирилов

Христов

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

16

...................

Димитър

Валентинов

Малинчев

коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бележка Омда: Листите са подредени по обратния ред на тяхната регистрация в РИК. Не са нанасяни последващите корекции, ако има такива.