Регистирирани листи в РИК Смолян - 05-10-2014

1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД (НДСВ)"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД (НДСВ)", както следва:

2.1. Георги Спасов Иванов с ЕГН 50********;
2.2. Сейди Реджепов Джебиров с ЕГН 71********;
2.3. Атанас Ангелов Ежев с ЕГН 78********;
2.4. Стоян Дамянов Танев с ЕГН 48********2;


-----------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители коалиция от партии „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", както следва:

2.1. Ариф Сами Агуш с ЕГН 53********;
2.2. Димитър Костадинов Палагачев с ЕГН 59********;
2.3. Нина Димитрова Герджикова с ЕГН 60********;
2.4. Йордан Цветков Шишманов с ЕГН 63********;
2.5. Брахим Брахимов Чернарев с ЕГН 61********;
2.6. Христо Крумов Станчев с ЕГН 64********;
2.7. Хасан Ферхадов Хаджиев с ЕГН 60********;


----------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия„ГЛАС НАРОДЕН"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", както следва:

2.1. Найден Георгиев Найденов с ЕГН 79********;
2.2. Неделин Николаев Бояджиев с ЕГН 73********;
2.3. Мария Христова Мърхова с ЕГН 73********;


----------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители коалиция от партии „България без цензура"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „България без цензура", както следва:

2.1. Стилян Никифоров Аврамов с ЕГН 73********;
2.2. Костадин Кръстев Василев с ЕГН 58********;
2.3. Марина Спасова Иванова с ЕГН 61********;
2.4. Божидар Данаилов Кисьов с ЕГН 82********;
2.5. Тодор Пламенов Филипов с ЕГН 84********;
2.6. Юлиян Мичев Порязов с ЕГН 69********;
2.7. Ахмед Еминов Бучев с ЕГН 67********;
2.8. Здравко Асенов Сакалев с ЕГН 71********;


--------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "ДВИЖЕНИЕ 21"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ 21", както следва:

2.1. Кирил Димитров Пулчев с ЕГН 71********;
2.2. Радка Иванова Свиркова с ЕГН 48********;
2.3. Антон Пламенов Абаджиев с ЕГН 87********;


------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "НОВА БЪЛГАРИЯ"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "НОВА БЪЛГАРИЯ", както следва:

2.1. Даниела Тодорова Родопска с ЕГН 77********;
2.2. Димитър Венциславов Костов с ЕГН 75********;
2.3. Бурханеттин Музафер Озмелекс ЕГН 94********;
2.4. Атанас Димитров Цветков с ЕГН 91********;
2.5. Таня Любомирова Китанчевас ЕГН 92********;


------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители коалиция от партии „ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО", както следва:

2.1. Силвия Чавдарова Трендафилова с ЕГН 76********;
2.2. Анастас Ставрев Коджебашев с ЕГН 63********;
2.3. Христо Костадинов Камишев с ЕГН 69********;
2.4. Мария Метаксинова Жайгарова с ЕГН 51********;
2.5. Васил Димитров Николов с ЕГН 57********;
2.6. Иван Стефков Цоньовски с ЕГН 80********;
2.7. Славчо Тодоров Батинков с ЕГН 67********;
2.8. Васко Еньов Айвазов с ЕГН 77********;


-----------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", както следва:

2.1. Росица Милкова Лисичкова с ЕГН 68********;
2.2. Николай Иванов Томов с ЕГН 72********;
2.3. Стоян Петров Христов с ЕГН 58********;


--------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "НОВА АЛТЕРНАТИВА"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "НОВА АЛТЕРНАТИВА", както следва:

2.1. Стойко Димитров Стойков с ЕГН 55********;
2.2. Николай Ангелов Минев в с ЕГН 55********;
2.3. Симеон Николов Борисов с ЕГН 64********;
2.4. Тодорка Василева Манолевска с ЕГН 77********;
2.5. Албена Стойчева Иванова с ЕГН 660********;
2.6. Николай Иванов Найденов с ЕГН 57********;
2.7. Надежда Мирославова Заимова с ЕГН 68********;
2.8. Юлиян Бисеров Кикьов с ЕГН 73********;


---------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "НОВА СИЛА"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "НОВА СИЛА", както следва:

2.1. Димитър Борисов Чинакчиваров с ЕГН 46********;


--------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "АТАКА"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "АТАКА", както следва:

2.1. Борислав Костадинов Киряков с ЕГН 63********;
2.2. Живко Росенов Чепишев в с ЕГН 68********;
2.3. Кирил Асенов Колачев с ЕГН 65********;
2.4. Марияна Станкова Динева с ЕГН 68********;


--------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "Общество за нова България"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия политическа партия "Общество за нова България", както следва:

2.1. Димитър Иванов Шаламанов с ЕГН 48********;


------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "Република БГ"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "Република БГ", както следва:

2.1. Ралица Николова Данчева с ЕГН 65********;
2.2. Иво Георгиев Петров с ЕГН 74********;
2.3. Асен Велинов Ченакчиев с ЕГН 60********;
2.4. Тихомир Георгиев Петров с ЕГН 74********;


------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители коалиция от партии „Десните"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „Десните", както следва:

2.1. Анелия Димитрова Почеканска с ЕГН 56********;
2.2. Благой Петков Петлов с ЕГН 74********;
2.3. Елена Димитрова Чанкова с ЕГН 86********;
2.4. Стоян Янков Павлов с ЕГН 81********;


------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители коалиция от партии „БСП лява България"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „БСП лява България", както следва:

2.1. Дора Илиева Янкова с ЕГН 60********;
2.2. Емил Минков Хумчев с ЕГН 75********;
2.3. Валентина Асенова Павлова с ЕГН 68********;
2.4. Марияна Антонова Методиева с ЕГН 54********;
2.5. Венцислав Владимиров Венков с ЕГН 70********;
2.6. Светослав Митков Димитров с ЕГН 80********;
2.7. Слава Тодорова Пепеланова с ЕГН 80********;
2.8. Георги Христов Славов с ЕГН 51********;


--------------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "Обединена България"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "Обединена България", както следва:

2.1. Йосиф Митков Старков с ЕГН 85********;
2.2. Рейхан Реджебов Халибрямов с ЕГН 84********;
2.3. Юлияна Чавдарова Петкова с ЕГН 83********;
2.4. София Минчева Килявкова с ЕГН 81********;
2.5. Емил Любенов Котулов с ЕГН 81********;
2.6. Людмила Чавдарова Петкова с ЕГН 81********;
2.7. Екатерина Христова Жайгарова с ЕГН 84********;
2.8. Станимир Костадинов Килявков с ЕГН 92********;


-------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "Социалдемократическа партия (СДП)"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "Социалдемократическа партия (СДП)", както следва:

2.1. Йордан Борисов Недев с ЕГН 56********;


----------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия "Зелените"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "Зелените", както следва:

2.1. Борислав Димитров Сандов с ЕГН 82********;
2.2. Андрей Христов Ралев с ЕГН 79********;


----------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия „Партия на Зелените"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „Партия на Зелените", както следва:

2.1. Никола Танчев Николов с ЕГН 53********;
2.2. Гинка Колева Василева с ЕГН 74********;


----------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия „Движение за права и свободи"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия " Движение за права и свободи", както следва:

2.1. Мустафа Сали Карадайъ с ЕГН 70********;
2.2. Хайри Реджебов Садъков с ЕГН 70********;
2.3. Десислава Събева Димитрова с ЕГН 84********;
2.4. Пламен Мирославов Айвазов с ЕГН 63********;
2.5. Ферит Асанов Добревски с ЕГН 81********;
2.6. Севим Исмет Мусак с ЕГН 89********;
2.7. Елисавета Георгиева Кехайова с ЕГН 81********;
2.8. Салих Рамадан Аршински с ЕГН 77********;


---------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители коалиция от партии „Левицата и Зелена Партия"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „Левицата и Зелена Партия", както следва:
2.1. Васил Николов Попов с ЕГН 49********;
2.2. Иван Петров Мастиков с ЕГН 54********;
2.3. Петко Маринов Джуджев с ЕГН 45********;


------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия „Герб"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия " Герб", както следва:
2.1. Даниела Атанасова Дариткова - Проданова с ЕГН 66********
2.2. Недялко Живков Славов с ЕГН 73********
2.3. Марин Ташев Захариев с ЕГН 82********
2.4. Руси Вадимов Чаушев с ЕГН 66********
2.5. Красимир Митков Събев с ЕГН 68********
2.6. Шукри Асанов Халилов с ЕГН 78********
2.7. Денислав Емилов Костов с ЕГН 83********
2.8. Димитър Данчев Настанлиев с ЕГН 84********


---------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители политическа партия" Българска Социалдемокрация"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия "Българска Социалдемокрация", както следва:
2.1. Тодор Куртев Цоков с ЕГН 55********;
2.2. Венцислав Димитров Даскалов с ЕГН 86********;
2.3. Мариян Венциславов Маринов с ЕГН 67********;
2.4. Христина Щонова Кирякова с ЕГН 88********;


--------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители коалиция от партии „АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)"
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)", както следва:
2.1. Петър Георгиев Кадиев с ЕГН 52********;
2.2. Димитър Карамфилов Трендафилов с ЕГН 60********;
2.3. Румен Петров Бечев с ЕГН 59********;
2.4. Стамен Драгомиров Гочев с ЕГН 85********;
2.5. Шинка Вълчева Янкова с ЕГН 70********;
2.6. Милен Сашев Личев с ЕГН 74********;
2.7. Соня Димитрова Велинова с ЕГН 61********;

2.8. Георги Петров Тилков с ЕГН 88********;


------------------------------------------------------------------


1. Регистрира кандидатската листа за народни представители на политическа партия „Български Национален Съюз Нова Демокрация "
2. Регистрира за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. кандидатите на политическа партия „Български Национален Съюз Нова Демокрация", както следва:
2.1. Димитър Йорданов Запрянов с ЕГН 61********;
2.2. Веселин Петров Христов с ЕГН ********;
2.3. Камен Захариев Тасков с ЕГН 66********;
2.4. Свилен Петров Стоянов с ЕГН 90********;


---------------------------------------------------------------------
Бележка Омда: Листите са подредени по обратния ред на тяхната регистрация в РИК. Не са внасяни допълните корекции, ако е имало такива.