Регистирирани листи в РИК Пловдив област - 05-10-2014

Регистрира кандидатска листа на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Любомир

Димитров

Аргиров

2

**********

Николай

Куманов

Куманов

3

**********

Недялко

Рашков

Рашков

4

**********

Ганчо

Стефанов

Райчинов

5

**********

Елена

Николаева

Матакова

6

**********

Стоянка

Иванова

Ганчозова

7

**********

Владимир

Георгиев

Панайотов

8

**********

Красимир

Георгиев

Михайлов

9

**********

Петър

Милков

Йовчев

10

**********

Цветан

Димитров

Здравчев

11

**********

Георги

Стоянов

Механджийски

12

**********

Траян

Ангелов

Ангелов

13

**********

Димитър

Веселинов

Костов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия „Движение 21" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН

1

Камен

Иванов

Иванов

**********

2

Лидия

Стойкова

Стойкова-Чорбанова

**********

3

Валентин

Иванов

Иванов

**********

4

Мария

Богоева

Дорандилова-Георгиева

**********

5

Павлина

Ангелова

Ковачева

**********

6

Емилия

Димитрова

Михайлова

**********

7

Невена

Димитрова

Гидикова

**********

8

Румен

Стефанов

Минев

**********

9

Галинка

Иванова

Кирова

**********

10

Теодор

Веселинов

Янков

**********

11

Милена

Стоянова

Павлова

**********

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Мартин

Стоянов

Иванов

2

**********

Димитър

Николов

Цветков

3

**********

Цветан

Венциславов

Манчев

4

**********

Марияна

Стефанова

Крантова

5

**********

Георги

Петров

Кавлаков

6

**********

Анастас

Димитров

Нейков

7

**********

Йосиф

Варков

Лесов

8

**********

Иванка

Ангелова

Сталева

9

**********

Добромира

Ралева

Чиликова

10

**********

Тезджан

феймиева

Наимова

11

**********

Дияна

Атанасова

Николова

12

**********

Иван

Борисов

Бекиров

13

**********

Атанас

Петров

Николов

14

**********

Христо

Алексиев

Алексиев

15

**********

Красимир

Николаев

Мирински

16

**********

Георги

Михаилов

Ковачев

17

**********

Боянка

Енчева

Велкова

18

**********

Стойко

Георгиев

Цонов

19

**********

Атанас

Иванов

Василев

20

**********

Ивелина

Миленова

Божкова

21

**********

Асен

Иванов

Кемилов

22

**********

Дяко

Александров

Дяков

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН

1

Мария

Георгиева

Джатова

**********

2

Никола

Димитров

Мандев

**********

3

Костадин

Василев

Величков

**********

4

Светлана

Димитрова

Денева

**********

5

Антоанета

Димитрова

Ранчева

**********

6

Владимир

Костадинов

Гаджуров

**********

7

Нестор

Гърдев

Фортунов

**********

8

Атанас

Благоев

Ганев

**********

9

Здравко

Георгиев

Дошков

**********

10

Станка

Илиева

Апостолова

**********

11

Гинка

Маркова

Николова

**********

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия НОВОТО ВРЕМЕ за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Димитър

Любомиров

Иванов

2

**********

Борис

Николов

Николов

3

**********

Румен

Василев

Кривицки

4

**********

Димитрина

Ненова

Терзиева

5

**********

Тони

Димитрова

Пазламова

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия „АТАКА" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Магдалена

Ламбова

Ташева

2

**********

Иванка

Тодорова

Милева

3

**********

Веселин

Тодоров

Божков

4

**********

Емануил

Крумов

Иванов

5

**********

Йордан

Иванов

Алексиев

6

**********

Славка  

Георгиева

Диманова

7

**********

Иван

Чонов

Чонов

8

**********

Любомир

Демирев

Ангелов

9

**********

Пламен

Петров

Панайотов

10

**********

Иван

Йосифов

Череджийски

11

**********

Магдалена

Стоилова

Хубинова

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на  коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН

1

Николай

Нанков

Ненчев

**********

2

Никола

Пейчев

Хаджийски

**********

3

Делчо

Ненков

Бакърджиев

**********

4

Диана

Иванова

Тапалилова

**********

5

Бонка

Атанасова

Карчева-Гичева

**********

6

Ердуан

Сали

Мехмед

**********

7

Павел

Иванов

Павлов

**********

8

Георги

Димитров

Пилeв

**********

9

Борислава

Христова

Тонева

**********

10

Елка

Милева

Цоцоманска

**********

11

Янко

Димитров

Димитров

**********

12

Борислав

Димчев

Чакърски

**********

13

Красимир

Георгиев

Цветков

**********

14

Злати

Здравков

Карамфилов

**********

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на коалиция от партии „ДЕСНИТЕ"  за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Костадин

Георгиев

Шанков

2

**********

Тодор

Димитров

Бозев

3

**********

Мария

Вескова

Малчева

4

**********

Димо

Рашев

Рашев

5

**********

Дора

Георгиева

Андонова

6

**********

Стоян

Янков

Павлов

7

**********

Марияна

Димитрова

Стоянова

8

**********

Ана

Мариянова

Танчовска

9

**********

Мария

Николаева

Динкова

10

**********

Андон

Жеков

Попов

11

**********

Георги

Веселинов

Иванов

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия НОВА СИЛА за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Георги

Миланов

Георгиев

2

**********

Стилиян

Илиев

Машев

3

**********

Пламен

Захариев

Зарков

4

**********

Гергана

Петкова

Петкова

5

**********

Алек

Христов

Александров

6

**********

Преслава

Мариянова

Дамянова

7

**********

Габриел

Николов

Иванов

8

**********

Мария

Миланова

Иванова

9

**********

Илия

Стилянов

Машев

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

№ по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Димитър

Петев

Мицев

2

**********

Владимир

Андреев

Щерев

3

**********

Димитър

Стефанов

Атанасов

4

**********

Александър

Димитров

Алексиев

5

**********

Александър

Атанасов

Иванов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"  за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Живко

Илиев

Ковачев

2

**********

Валентин

Иванов

Чанков

3

**********

Асен

Теофанов

Георгиев

4

**********

Теменужка

Славчева

Гърбева

5

**********

Борис

Димитров

Ботов

6

**********

Кирил

Иванов

Чакъров

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Ивайло

Александров

Иванов

2

**********

Иван

Горанов

Милушев

3

**********

Иван

Боянов

Мавров

4

**********

Йордан

Иванов

Петков

5

**********

Стоян

Николов

Черешаров

6

**********

Елена

Ангелова

Начева

7

**********

Тодор

Петров

Ставрев

8

**********

Кирил

Тодоров

Начков

9

**********

Ивайла

Минчева

Стефанова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „РЕПУБЛИКА БГ " за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Бащино име

Собствено име

Фамилно име

1

**********

Валерий

Стоянов

Сербезов

2

**********

Недялка

Пламенова

Рангелова

3

**********

Васил

Ангелов

Толчев

4

**********

Йордан

Георгиев

Янков

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

1

**********

Илин

Василев

Василев

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

1

**********

Въльо

Минков

Христов

2

**********

Добромира

Иванова

Григорова

3

**********

Емил

Славчев

Димитров

4

**********

Костадин

Стефанов

Деянов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

1

**********

Стефка

Георгиева

Георгиева

2

**********

Невяна

Петрова

Гешева

3

**********

Николай

Маринов

Богданов

4

**********

Деница

Димитрова

Димитрова

5

**********

Павлина

Иванова

Маринова

6

**********

Добри

Георгиев

Георгиев

7

**********

Даниела

Стоянова

Тодорова

8

**********

Георги

Ангелов

Ангелов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Методи

Борисов

Андреев

2

**********

Здравко

Димитров

Димитров

3

**********

Силвия

Анастасова

Хубенова

4

**********

Павел

Андреев

Гуджеров

5

**********

Христо

Грудев

Грудев

6

**********

Ангел

Илков

Ангелов

7

**********

Анести

Атанасов

Тимчев

8

**********

Мариана

Здравкова

Кацарова

9

**********

Катя

Николаева

Попова

10

**********

Запрян

Василев

Янков

11

**********

Димитър

Ангелов

Лулчев

12

**********

Гергана

Трендафилова

Трендафилова

13

**********

Ангел

Христев

Димитров

14

**********

Вяра

Атанасова

Стоева

15

**********

Георги

Илиев

Кръстев

16

**********

Атанас

Генов

Балкански

17

**********

Пламен

Иванов

Райчев

18

**********

Елица

Иванова

Данева

19

**********

Цанко

Златанов

Динов

20

**********

Катя

Любенова

Алова

21

**********

Димитър

Йорданов

Янев

22

**********

Светослав

Ангелов

Миндов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

1

**********

Пламен

Дамянов

Карамански

2

**********

Атанас

Ангелов

Петров

3

**********

Рада

Семкова

Марова

4

**********

Елиана

Андонова

Бонева

5

**********

Начко

Обретенов

Плочев

6

**********

Мирослав

Иванов

Иванов

7

**********

Лазар

Дионисов

Миланов

8

**********

Парашкева

Стоянова

Иванова

9

**********

Кръстан

Стоянова

Кръстанов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

1

**********

Вяра

Гришина

Зафирова

2

**********

Петко

Иванов

Илинчев

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „БСП лява България" за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

Димитър

Стоянов

Дъбов

2

**********

Галин

Неделчев

Дурев     

3

**********

Пламен

Василев

Славов    

4

**********

Цветелин

Цанов

Кънчев    

5

**********

Атанас

Димитров

Телчаров 

6

**********

Милко

Генов

Сарафов  

7

**********

Румен

Василев

Стоянов   

8

**********

Манол

Трифонов

Генов      

9

**********

Иван

Бонев

Шиков  

10

**********

Запрян

Трифонов

Христев      

11

**********

Светла

Димитрова

Янчева 

12

**********

Атанас

Красимиров

Тумбалев  

13

**********

Явор

Илиев

Гечев          

14

**********

Ангел

Маринов

Чакъров         

15

**********

Владимир

Олегов

Медев       

16

**********

Веска

Маринова

Ненчева    

17

**********

Захари

Христов

Христов

18

**********

Енко

Георгиев

Найденов  

19

**********

Боряна

Рангелова

Бръзкова         

20

**********

Димитър

Ненчев

Димитров    

21

**********

Елеонора

Милкова

Иванова   

22

**********

Паулина

Стефанова

Кирова   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

**********

БОРИС

ЯНКОВ

ЯЧЕВ

2

**********

СТЕФАН

ЙОРДАНОВ

ПОСЛИЙСКИ

3

**********

АНДОН

БОЯНОВ

АНДОНОВ

4

**********

ДИМИТЪР

ЙОРДАНОВ

ДИМИТРОВ

5

**********

ГЕОРГИ

АНДОНОВ

КАКАЛОВ

6

**********

АНАСТАС

РАНГЕЛОВ

ДИМИТРОВ

7

**********

СТЕФАН

ЯНЧЕВ

ЯНЧЕВ

8

**********

СВЕТЛОЗАР

АРГИРОВ

ЯНКОВ

9

**********

ВАСИЛ

ЩЕРЕВ

КУЗОВ

10

**********

БОГДАНА

БОГДАНОВА

КРАЕВА

11

**********

ВАСИЛ

ДИМИТРОВ

КОСТАДИНОВ

12

**********

ПЕТКО

ИЛИЕВ

СМИЛЕНОВ

13

**********

АНГЕЛ

ДИМИТРОВ

ХРИСТОВ

14

**********

КОСТАДИН

ПЕТРОВ

КЕКОВ

15

**********

КОСТАДИН

ИВАНОВ

ИВАНОВ

16

**********

СВЕТЛАНА

МИХАЙЛОВНА

ЙОРДАНОВА

17

**********

РАДОСЛАВ

СЕРГЕЕВ

КОШИНСКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

1

хххххххххх

Димитър

Василев

Николов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

1

**********

Маргарита

Милева

Милева

2

**********

Огнян

Борисов

Боюклиев

3

**********

Павел

Джованов

Чемишанов

4

**********

Гергана

Георгиева

Прасева

5

**********

Николай

Любимиров

Радулов

6

**********

Йовка

Божидарова

Златева

7

**********

Илия

Николаев

Кържданов

8

**********

Лиляна

Добрева

Петкова

9

**********

Спартак

Костов

Кънев

10

**********

Ангел

Любенов

Шитаров

11

**********

Венета

Валентинова

Спасова

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

1

хххххххххх

Джевдет

Ибрям

Чакъров

2

хххххххххх

Фахрие

Иляз

Мурад

3

хххххххххх

Тунджай

Османов

Наимов

4

хххххххххх

Хюсеин

Айдънов

Караджов

5

хххххххххх

Тамер

Джемалов

Бейсимов

6

хххххххххх

Димчо

Иванов

Данков

7

хххххххххх

Джемил

Ахмед

Караали

8

хххххххххх

Неази

Азис

Таир

9

хххххххххх

Сюзан

Орхан

Моллаюсеин

10

хххххххххх

Иса

Шакир

Коджаали

11

хххххххххх

Ангел

Методиев

Костов

12

хххххххххх

Рангел

Христов

Божков

13

хххххххххх

Айнур

Лятиф

Вели

14

хххххххххх

Белкъз

Мехмед

Мустафа

15

хххххххххх

Нуретин

Айнур

Тасим

16

хххххххххх

Севджан

Шюкрю

Чауш

17

хххххххххх

Албена

Величкова

Миланова

18

хххххххххх

Денис

Себахтин

Мустафа

19

хххххххххх

Струмен

Димитров

Авков

20

хххххххххх

Танер

Фикри

Алимолла

21

хххххххххх

Байрамали

Наим

Идриз

22

хххххххххх

Мелят

Ибрахим

Алимолла

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистрира кандидатска листа на коалиция АБВ за участие в изборите за  народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав:

Номер по ред

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

хххххххххх

Валентин

Иванов

Петров

2

хххххххххх

Ангел

Атанасов

Папазов

3

хххххххххх

Владимир

Маринов

Маринов

4

хххххххххх

Георги

Димитров

Деведжиев

5

хххххххххх

Димитър

Петров

Бабиков

6

хххххххххх

Иван

Илиев

Иванов

7

хххххххххх

Ренгинар

Рамаданова

Мустафова

8

хххххххххх

Димитър

Иванов

Костов

9

хххххххххх

Иван

Неделчев

Панчев

10

хххххххххх

Михаил

Ненчев

Пъков

11

хххххххххх

Добрин

Кръстев

Кръстев

12

хххххххххх

Георги

Начев

Начев

13

хххххххххх

Здравко

Иванов

Петров

14

хххххххххх

Тефик

Реджеб

Ибрям

15

хххххххххх

Йорданка

Георгиева

Лулкова

16

хххххххххх

Иванка

Николаева

Авкова

17

хххххххххх

Тодор

Борисов

Димов

18

хххххххххх

Стелияна

Рангелова

Гаджева

19

хххххххххх

Мирослав

Николов

Николов

20

хххххххххх

Петко

Фери

Секулов

21

хххххххххх

Сава

Стоянов

Савов

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бележка Омда: Подреждането на листите е по обратния ред на тяхната регистрация в РИК. Не са отразени нанасяните по-сетне поправки, ако има такива.