Регистирирани листи в РИК Благоевград - 05-10-2014

I. Регистрира кандидатската листа на Коалиция „БСП Лява България" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от Коалиция „БСП Лява България" както следва:

1. Кристиан Иванов Вигенин, ЕГН .....

2. Владимир Витков Пандев, ЕГН .....

3. Спас Янев Панчев, ЕГН .....

4. Димитър Бориславов Капитанов, ЕГН .....

5. Христо Стоянов Атанасовски, ЕГН .....

6. Богдан Емилов Боцев, ЕГН .....

7. Красимира Димитрова Манева, ЕГН .....

8. Николай Иванов Дундалов, ЕГН .....

9. Костадин Иванов Дурчов, ЕГН .....

10.  Николай  Кирилов Георгиев, ЕГН .....

11.  Магдалена Георгиева Пиринска, ЕГН .....

12.  Стефка Евтимова Тилева, ЕГН .....

13.  Юсуф Ибрахимов Чаушев, ЕГН .....

14.  Пирин Асенов Несторов, ЕГН .....

15.  Димитър Костадинов Балтаджиев, ЕГН .....

16.  Младен Ясенов Пачеджиев, ЕГН .....

17.  Йорданка Георгиева Атанасова, ЕГН .....

18.  Ангел  Костадинов Камбуров, ЕГН .....

19.  Милан Станкев Богдански, ЕГН .....

20.  Мария Илиева Таушанова, ЕГН .....

21.  Бойко Младенов Доленски, ЕГН .....

22.  Емил Страхилов Костадинов, ЕГН .....
-----------------------------------------------


I. Регистрира кандидатската листа на ПП "Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ)  за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени ПП "Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ), както следва:

1.  ПЕТЯ ЖИВКОВА ХАНТОВА, ЕГН...

2.  ДИМИТРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ЕГН...

3.  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПУМПАЛОВ, ЕГН...

4.  КРАСИМИР КРЪСТЕВ ЦВЕТАНОВ, ЕГН...

5.  КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ТАГАРЕВА, ЕГН...
-------------------------------------------------


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени КП „България без цензура", както следва:

1.  Светлин Димитров Танчев, ЕГН...

2.  Мария Олева Календерска, ЕГН...

3.  Росен Владимиров Стоянов , ЕГН...

4.  Сотир Евгениев Гълъбов, ЕГН...

5.  Мирослава Стефанова Кортенска, ЕГН...

6.  Йорданка Христова Стойчева , ЕГН...

7.  Людмил Радев Доленски, ЕГН...

8.  Димитър Йорданов Захариев , ЕГН...

9.  Марин Цветков Сакарев, ЕГН...

10.  Красимир Пенев Алексиев , ЕГН...

11.  Славина Николаева Гутева , ЕГН...

12.  Димитрина Христова Мраценкова, ЕГН...

13.  Георги Валнетинов Батев , ЕГН...

14.  Мартин Димитров Димитров, ЕГН...

15.  Николай Славчов Котев, ЕГН...

16.  Атанас Николов Балабанов, ЕГН...

17.  Недим Алиев Таламанов, ЕГН...

18.  Иван Борисов Шиндов, ЕГН...

19.  Асен Милчев Вакареев, ЕГН...

20.  Тодор Стефанов Бакърджиев, ЕГН...

21.  Катя Тодорова Прънгова, ЕГН...

22.  Ангел Илиянов Недялков, ЕГН...

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
-----------------------------------------------


I. Регистрира кандидатската листа на ПП „Нова алтернатива"  за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „Нова алтернатива", както следва:

1.  Костадин Борисов Бърдарски, ЕГН...

2.  Виктор Николов Левунлиев, ЕГН...

3.  Ангел Николов Цветанов, ЕГН...

4.  Радослав Илиев Младенов, ЕГН...

5.  Стилиян Марков Марков, ЕГН...

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
------------------------------------------------


I. Регистрира кандидатската листа на КП „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от КП „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО", както следва:

1.  Ангел Чавдаров Джамбазки, ЕГН...

2.  Атанас Славчев Стоянов, ЕГН...

3.  Георги  Ванчев Васев, ЕГН...

4.  Костадин  Георгиев Лазаров, ЕГН...

5.  Тодор  Георгиев Петрелийски, ЕГН...

6.  Тодор  Георгиев Мардов, ЕГН...

7.  Радой Андонов Димков, ЕГН...

8.  Марин  Борисов Янков, ЕГН...

9.  Кристина  Огнянова Попова, ЕГН...

10.  Тодор  Георгиев Прешелков, ЕГН...

11.  Валентин Иванов Михов, ЕГН...

12.  Радослав  Георгиев Георгиев, ЕГН...

13.  Георги  Йорданов  Костадинов, ЕГН...

14.  Кирил Георгиев Илиев, ЕГН...

15.  Снежанка Христова Попдимитрова, ЕГН...

16.  Георги Милушев Гоцев, ЕГН...

17.  Станимир Драгомиров Радулов, ЕГН...

18.  Светослава  Петрова  Коцева, ЕГН...

19.  Николай Димитров Шаламандов, ЕГН...

20.  Иван Йорданов  Стоянов, ЕГН...

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
-------------------------------------------------


I. Регистрира кандидатската листа на Партия „Българска социалдемокрация" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от Партия „Българска социалдемокрация", както следва:

 

1. Радослав Йорданов Радославов, ЕГН...

2. Чавдар Иванов Николов, ЕГН...

3. Данчо Славчев Калпачки, ЕГН...

4. Ивайло Димитров Котев, ЕГН...

5. Асен Руменов Бакиев, ЕГН...

6. Сияна Валериева Балиева, ЕГН...

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
----------------------------------------------


РЕШИ:

 

I. Регистрира кандидатската листа на Коалиция „Реформаторски блок" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от Коалиция „Реформаторски блок", както следва:

1. Атанас Петров Атанасов, ЕГН...

2. Веселин Малинов Пенев, ЕГН...

3. Анна Кирилова Бистричка, ЕГН...

4. Борислав Райчов Миланов, ЕГН...

5. Милуш Стоянов Бараков, ЕГН...

6. Иво Николаев Божков, ЕГН...

7. Калоян Томов Ханджийски, ЕГН...

8. Иван Костадинов Докторов, ЕГН...

9. Иван Йорданов Димитров, ЕГН...

10. Гергана Атанасова Зайкова, ЕГН...

11. Михаил Иванов Драгосинов, ЕГН...

12. Али Али Хатип, ЕГН...

13. Санде Лазаров Костадинов, ЕГН...

14. Петко Митев Цонев, ЕГН...

15. Радко Петров Тумбев, ЕГН...

16. Виктория Константинова Каракостова-Нешева, ЕГН...

17. Асен Йосифов Асенов, ЕГН...

18.  Борис Богданов Джолев, ЕГН...

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
-----------------------------------------------


РЕШИ:

 

I. Регистрира кандидатската листа на ПП „Зелените" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II.Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „Зелените", както следва:

 

1. Юлия  Иванова Йорданова, ЕГН....

2. Наталия Петрова Димитрова-Попова, ЕГН....

3. Емил Борисов Петров, ЕГН....

4. Янко Василев Неделчев, ЕГН....

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

 

Решението е прието единодушно в 19.18 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.
------------------------------------------


I. Регистрира кандидатската листа на КП „ДЕСНИТЕ" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от , КП „ДЕСНИТЕ", както следва:

 

1. Петър Борисов Календерски, ЕГН.....

2. Даника Антонова Томова, ЕГН.....

3. Елена Христова Димитрова, ЕГН.....

4. Елена Велкова Ставрова, ЕГН.....

5. Марин Ивов Ушатов, ЕГН.....

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
------------------------------------------------


РЕШИ:

 

I .Регистрира кандидатската листа на ПП „АТАКА" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „АТАКА", както следва:

1. Илиан Сашов Тодоров,ЕГН.....

2. Кристиян Роберт Димитров, ЕГН.....

3. Георги Борисов Ковачки, ЕГН.....

4. Александър Красимиров Митрев, ЕГН.....

5. Николай Георгиев Щерев, ЕГН.....

6. Нако Любомиров Костов, ЕГН.....

7. Костадин Димитров Пангев, ЕГН.....

8. Мая Петрова Стефанова, ЕГН.....

9. Николай Димитров Янчев, ЕГН.....

10. Биляна Благоева Петкова, ЕГН.....

11. Вельо  Янков Дръндаров, ЕГН.....

12. Живко Чудомиров Ваклев, ЕГН.....

13. Иван Ангелов Пулев, ЕГН.....

14. Величка Костадинова Янева, ЕГН.....

15. Васил Исталиянов Дичев, ЕГН.....

16. Венцислав Стоянов Янев, ЕГН.....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
----------------------------------------------


РЕШИ:

 

I. Регистрира кандидатската листа на ПП „РЕПУБЛИКА БГ" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „РЕПУБЛИКА БГ", както следва:

 

1. Петър Иванов Тумбев , ЕГН....

2. Георги Георгиев Ножаров, ЕГН....

3. Любима Стефанова Захова, ЕГН....

4. Иван Станков Цветков, ЕГН....

5. Иван Петров Граматиков, ЕГН....

6. Гергана Кирилова Никова , ЕГН....

7. Костадин Христов Пешев , ЕГН....

8. Гергана Петкова Кънина , ЕГН....

9. Ахмед Ахмедов Пингов , ЕГН....

10. Нина Руменова Нинкова, ЕГН....

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
---------------------------------------------------


I. Регистрира кандидатската листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „ГЛАС НАРОДЕН", както следва:

 

1. Нина Любомирова Хаджийска, ЕГН:..........

2. Йордан Георгиев Каракашев, ЕГН:..........

3. Бойко Стоянов Иванов, ЕГН:..........

4. Евгени Костадинов Чиликов, ЕГН:..........

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
-------------------------------------------------


I.  Регистрира независим кандидат за народен представител, издигнат от Инициативен комитет в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява независимия кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград, предложен от Инициативния комитет за издигане на Никола Николов Вапцаров, както следва:

1. Никола Николов Вапцаров, ЕГН ....

На регистрираните и обявен независим кандидат да се издаде удостоверение по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

 

Решението е прието единодушно в 18.50 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.
-------------------------------------------------------


РЕШИ:

 

I.   Регистрира кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ 21" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ 21", както следва:

1.  Албина Алексеева Анева-Томова, ЕГН ....

2.  Георги Тодоров Корчев, ЕГН ....

3.  Росица Димитрова Симеонова, ЕГН ....

4.  Надежда  Атанасова Найденова, ЕГН ....

5.  Георги Захариев Занков, ЕГН ....

6.  Антоанета Антонова Баракова, ЕГН ....

7.  Жулиета Милкова Старкова, ЕГН ....

8.  Десислава Стоянова Аргирова, ЕГН ....

9.  Добринка  Великова Стоименова, ЕГН ....

10.  Антон Георгиев  Манчев, ЕГН ....

11.  Стефан Иванов Жеков, ЕГН ....

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
--------------------------------------------


РЕШИ:

 

I.  Регистрира кандидатската листа на ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ", както следва:

1. Александър Маринов Пеновски, ЕГН ....

2. Илия Богданов Шербетов, ЕГН ....

3. Веселин Димитров Танушев, ЕГН ....

4. Венцислав Димитров Неделчев, ЕГН ....

5. Силвия Витанова Янева, ЕГН ....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
----------------------------------------


I.  Регистрира кандидатската листа на ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ", както следва:

1. Елена Ганчова Равначка, ЕГН ....

2. Анелия Викторова Йорданова, ЕГН ....

3. Методи Димитров Филатов, ЕГН ....

4. Розалина Георгиева Нушева, ЕГН ....

5. Богдан Петров Чулаков, ЕГН ....

6. Олга Андонова Иванова, ЕГН ....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
----------------------------------------------


I. Регистрира кандидатската листа на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", както следва:

1. Георги Малинов Бориков, ЕГН .....

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

 

Решението е прието единодушно в 18.33 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.
-----------------------------------------------

 

РЕШИ:

 

I.  Регистрира кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „ГЕРБ", както следва:

1. Цветан  Генчев  Цветанов, ЕГН....

2. Даниела Владимирова Савеклиева, ЕГН....

3. Димитър Крумов Танев, ЕГН....

4. Георги Иванов Андонов, ЕГН....  

5. Йордан Георгиев Андонов, ЕГН....

6. Асим Ахмед Адемов, ЕГН....

7. Мария Димитрова Копанарова-Тасева, ЕГН....

8. Пламен Калоянов Поюков, ЕГН....

9. Кирил Андонов Котев, ЕГН....

10.  Венцислав Димитров Хросинков, ЕГН....

11.  Кирил Любенов Укев, ЕГН....

12.  Кирил Благоев Пасков, ЕГН....

13.  Надя Антониева Изгоренкова, ЕГН....

14.  Велко Огнянов Велев, ЕГН....

15.  Венцислав Костадинов Гърменов, ЕГН....

16.  Иван  Лазаров  Стойчев, ЕГН....

17.  Ваня  Кирилова  Гатдерова, ЕГН....

18.  Лиляна  Любенова  Айкова, ЕГН....

19.  Красимир  Атанасов  Чакъров, ЕГН....

20.  Костадинка Георгиева Богданова, ЕГН....

21.  Стоян Костадинов Петров, ЕГН....

22.  Ваня Бориславова Пецанова, ЕГН....

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец - Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК, след влизане в сила на настоящото Решение на РИК.

Решението е прието единодушно в 18.28 часа.
----------------------------------------


РЕШИ:

 

I.  Регистрира кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „Движение за права и свободи", както следва:

1. Алиосман Ибраим Имамов, ЕГН .....

2. Ахмед Ахмедов Башев, ЕГН .....

3. Муса Джемал Палев, ЕГН .....

4. Сюлейман Натъков Арунов, ЕГН .....

5. Джалил Селим Бошнак, ЕГН .....

6. Атушка Събева Маркова, ЕГН .....

7. Исмаил Ибрахим Свирьов, ЕГН .....

8. Иван Георгиев Туджаров, ЕГН .....

9. Мехмед Мехмед Хаджи, ЕГН .....

10. Ариф Али Мустакли, ЕГН .....

11. Зейнеп Рифад Ходжа, ЕГН .....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
---------------------------------------------


РЕШИ:

 

I. Регистрира кандидатската листа на Коалиция „Левицата и Зелена партия" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от Коалиция „Левицата и Зелена партия", както следва:

1.  Сашо Миланов Милчев, ЕГН ....

2.  Крум Йорданов Крумов, ЕГН ....

3.  Милена Николаева Анева-Стоилова, ЕГН ....

4.  Цветана Запрова Сърбова, ЕГН ....

5.  Александър Борисов Благоев, ЕГН ....

6.  Венета Валентинова Спасова, ЕГН ....

7.  Стефан Георгиев Гошев, ЕГН ....

8.  Силвия Валентинова Коцева, ЕГН ....

9.  Стефан Кирчов Домозетски, ЕГН ....

10.  Ангел Любенов Шитаров, ЕГН ....

11.  Борис Тодоров Колев, ЕГН ....

12.  Георги Иванов Бисеров, ЕГН ....

13.  Красимир Иванов Шалявски, ЕГН ....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
--------------------------------------------------


РЕШИ:

 

I.  Регистрира кандидатската листа на ПП „Нова Сила" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП ПП „Нова Сила", както следва:

1.  Владимир Николов Живков, ЕГН .....

2.  Кирил Георгиев Янкулов, ЕГН ....

3.  Явор Иванов Димитров, ЕГН .....

4.  Петър Николов Петров, ЕГН .....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

 

Решението е прието единодушно в 18.24 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.
-----------------------------------------------------


РЕШИ:

 

I. Регистрира кандидатската листа на ПП „Социалдемократическа партия /СДП/" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „Социалдемократическа партия /СДП/", както следва:

1.  Розалина Панталеева Иванова, ЕГН ....

2.  Миглена Перкова Маринова, ЕГН ....

3.  Лима Борисова Вангелова, ЕГН .....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

 

Решението е прието единодушно в 18.22 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.
-----------------------------------------------


РЕШИ:

 

I.  Регистрира кандидатската листа на ПП „Новото време" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „Новото време", както следва:

1.  Христо Крумов Салмов, ЕГН ......

2.  Росен Кирилов Арнаудов, ЕГН .....

3.  Николай Спасов Лулейски, ЕГН ........

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

 

Решението е прието единодушно в 18.19 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.
-----------------------------------------------


РЕШИ:

 

I. Регистрира кандидатската листа на ПП „Български национален съюз - Нова Демокрация" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.


II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „Български национален съюз - Нова Демокрация", както следва:

1.  Йордан Стоянов Манасиев, ЕГН ....

2.  Валентин Христов Коцаков, ЕГН ....

3.  Емилия Павлова Тошева, ЕГН ....

4.  Илия Любенов Юсев, ЕГН ....

5.  Лазар Дионисов Миланов, ЕГН ....

6.  Иво Николов Димитров, ЕГН ....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец след влизането в сила на настоящото решение на РИК- Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

 --------------------------------


РЕШИ:

I.  Регистрира кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „АБВ - (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.

II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от КОАЛИЦИЯ „АБВ - (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)", както следва:


1. Николина Иванова Чакърдъкова, ЕГН....
2. Спас Николов Велков, ЕГН....
3. Димитър Янакиев Чучулигов, ЕГН....
4. Людмил Георгиев Карамитов, ЕГН....
5. Милена Димитрова Запрева, ЕГН....
6. Слав Тошков Астинов, ЕГН....
7. Емил Асенов Кушлев, ЕГН....
8. Нако Димитров Манастарлиев, ЕГН....
9. Никола Борисов Николов, ЕГН....
10.Елзер Мохамедов Абдишев, ЕГН....
11.Людмила Пламенова Манова, ЕГН....
12.Георги Асенов Костов, ЕГН....
13.Пиринка Иванова Филатова, ЕГН....
14.Иван Николов Дюлгеров, ЕГН....
15.Дарина Благоева Боздева, ЕГН....
16.Илка Иванова Кьосева, ЕГН....
17.Илия Стефанов Илиев, ЕГН....
18.Диана Атанасова Вардина, ЕГН....
19.Васил Запрянов Циров, ЕГН....

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец - Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.
---------------------------------------------


РЕШИ:

I.  Регистрира кандидатската листа на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград.

II. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в изборен район 01-Благоевград предложени от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", както следва:
1. Елена Генчова Атанасова, ЕГН ........
2. Янка Костова Шейтанска, ЕГН ........
3. Ваня Георгиева Бодурова, ЕГН ........
4. Гергана Добринова Стамболийска, ЕГН ........
5. Соня Боянова Парапунова, ЕГН ........

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец - Приложение 1 към Решение № 697-НС/14.08.2014 г. на ЦИК.

Решението е прието единодушно в 18.40 часа.
Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.
---------------------------------------------------