Регистирирани листи в РИК-24 София - 05-10-2014

1. РЕГИСТРИРА  Веска  Атанасова Волева, ЕГН **********,  като независим кандидат за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014г , издигнат от Инициативен комитет, представляван от Станислав Иванов Косаков.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Българска социалдемокрация" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Чавдар Иванов Николов

 

2

Татяна Трифонова Томова

 

3

Боян Богданов Петков

 

4

Ивайло Димитров Котев

 

5

Андрей Иванов Андреевски

 

6

Васил Георгиев Младенов

 

7

Снежана Миндова Кузманова

 

8

Виктор Венелинов Милев

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Обединена България" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Илиана Райчева Сиракова

 

2

Николай Василев Тодоров

 

3

Стоян Веселинов Бончев

 

4

Росен Бойков Русков

 

5

Калоян Гаров Иванов

 

6

Ина Ананиева Ананиева

 

7

Гергана Йорданова Йорданова

 

8

Ралица Тошкова Игнатова

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Глас народен" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Андрей Първанов Бояджиев

 

2

Петър Евлогиев Петков

 

3

Златко Кръстев Атанасов

 

4

Христо Пламенов Бантутов

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Петър Стефанов Москов

 

2

Гроздан Спасов Караджов

 

3

Мартин Димитров Димитров

 

4

Антони Антониев Тренчев

 

5

Стефан Христов Петранов

 

6

Борислав Райчов Миланов

 

7

Веселин Малинов Пенев

 

8

Марта Руменова Георгиева

 

9

Иветка Тодорова Петрова

 

10

Росица Гинчева Русева

 

11

Цецка Георгиева Бачкова

 

12

Венелин Денчев Шъков

 

13

Денислав Желев Генчев

 

14

Атанас Йорданов Енгьозов

 

15

Малина Манолова Гълъбова- Канева

 

16

Стоян Александров Михалев

 

17

Калоян Маринов Трулев

 

18

Албена Йосифова Крапчева

 

19

Константин Георгиев Гърневски

 

20

Павлин Борисов Петков

 

21

Филип Александров Александров

 

22

Валентин Красидаров Величков

 

23

Иво Николаев Божков

 

24

Трайчо Димитров Трайков

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „АТАКА" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Явор Божилов Нотев

 

2

Петър Иванов Петров

 

3

Петя Христова Кузева

 

4

Ивелин Николаев Николов

 

5

Станислав Владимиров Цанов

 

6

Добрин Александров Савов

 

7

Радостин Василев Василев

 

8

Юлиян Стоянов Докузанов

 

9

Венцислав Илиев Митовски

 

10

Николай Евгениев Димитров

 

11

Преслав Пламенов Павлов

 

12

Стоянка Стойчева Минева

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Николай Викторович Майстер

 

2

Евгения Алекова Кюркчиева

 

3

Николай Иванов Томов

 

4

Ивелина Русчева Мънкова

 

5

Михаела Николаева Колева

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Боян Любомиров Дуранкев

 

2

Силвия Антонова Владимирова

 

3

Ирина Петкова Алексова

 

4

Димитър Иванов Колев

 

5

Божидар Петков Джуджев

 

6

Димитрина Траянова Боева

 

7

Дора Димитрова Даракчиева

 

8

Емил Стойков Чавдаров

 

9

Юрий Георгиев Сапунджиев

 

10

Николай Стойчев Димов

 

11

Николай Александров Анев

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Коалиция от партии „България без цензура" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Светлин Димитров Танчев

 

2

Мария Олева Календерска

 

3

Петър Иванов Петров

 

4

Гален Симеонов Монев

 

5

Надя Асенова Ангелова

 

6

Лъчезар-Стефан Добрев Белчев

 

7

Георги Божидаров Найденов

 

8

Адриана Георгиева Брънчева-Драганова

 

9

Борислав Давидков Калоянов

 

10

Адриана Атанасова Миленова

 

11

Валентин Борисов Николов

 

12

Станимир Кирилов Иванов

 

13

Емил Димитров Анчев

 

14

Росица Григорова Борисова

 

15

Георги Иванов Тотев

 

16

Владимир Димчев Димов

 

17

Теодор Владков Качаков

 

18

Мартин Александров Чиров

 

19

Аспарух Кирилов Ненков

 

20

Емил Николов Киров

 

21

Евелина Благоева Цветкова

 

22

Мирела Цветанова Цветкова

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Коалиция от партии „ДЕСНИТЕ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Юлиан Христов Войнов

 

2

Емил Торком Мечикян

 

3

Венцеслав Христов Панчев

 

4

Надежда Йорданова Лисичкова

 

5

Хаго Арман Бабикян

 

6

Теодора Василева Динева

 

7

Желязко Димитров Георгиев

 

8

Михаил Михайлов Бойков

 

9

Алеко Петков Христов

 

10

Румяна Григорова Костова

 

11

Слави Мирославов Митев

 

12

Марияна Атанасова Колева

 

13

Борис Бойков Биров

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Георги Михайлов Миков

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Нова Алтернатива" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Снежана Димитрова Миликина

 

2

Валентин Дамянов Лазаров

 

3

Милена Желязкова Минева

 

4

Невена Спасова Моджахед

 

5

Борис Николов Димитров

 

6

Мариана Георгиева Петрова

 

7

Цветомир Дамянов Лазаров

 

8

Стефка Йорданова Спасова

 

9

Пламен Венциславов Митев

 

10

Георги Димитров Димитров

 

11

Димитър Генчев Димитров

 

12

Анелия Димитрова Димитрова

 

13

Сергей Минков Хасъмов

 

14

Любомир Николов Видев

 

15

Стоян Михайлов Тодоров

 

16

Павел Иванов Цветанков

 

17

Димитър Панайотов Мухтаров

 

18

Робърт Гришев Григоров

 

19

Траян Стойков Грозев

 

20

Ина Красимирова Арсова-Кирилова

 

21

Пламен Иванов Петков

 

22

Елка Иванова Стойкова

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Нова България" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Росен Димитров Кайнаров

 

2

Боряна Чавдарова Пенева

 

3

Сара Муафак Ал-Шалаби

 

4

Марияна Василева Бълдъркова

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ)  за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Анастасия Петрова Начева

 

2

Антон Добрев Петров

 

3

Минчо Иванов Петков

 

4

Явор Георгиев Кирилов

 

5

Владимир Димитрович Божилов

 

6

Мълвина Цонева Господинова

 

7

Виктория Георгиева Зарябова

 

8

Стефан Евгениев Шапкаров

 

9

Красимир Георгиев Генков

 

10

Цветан Иванов Цолов

 

11

Валентин Борисов Паскалев

 

12

Верка Валентинова Манчева

 

13

Юлияна Йорданова Ангелова - Лобутова

 

14

Катя Атанасова Борисова

 

15

Виолина Станчева Ефтимова

 

16

Петя Димитрова Чолакова

 

17

Петко Георгиев Ганчев

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „НОВА СИЛА" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Борислав Валентинов Пенков

 

2

Стефан Василев Урумов

 

3

Стоян Димитров Георгиев

 

4

Мариян Златев Иванов

 

5

Тихомир Тодоров Стефанов

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Партия на зелените" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Валентин Симеонов Симов

 

2

Симеон Любомиров Данаилов

 

3

Антон Георгиев Пасков

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Република БГ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Петър Захариев Миленков

 

2

Берджухи Михран Лефтерова

 

3

Преслав Калинов Конов

 

4

Тонислав Албертов Миланов

 

5

Анжела Георгиева Найденова

 

6

Павлина Петрова Симеонова

 

7

Райна Иванова Дормишкова

 

8

Нина Рускова Георгиева

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Ангел Чавдаров Джамбазки

 

2

Юлиан Кръстев Ангелов

 

3

Султанка Димитрова Петрова

 

4

Силвия Чавдарова Трендафилова

 

5

Мария Йорданова Цветкова

 

6

Кристина Димитрова Димитрова

 

7

Васил Светославов Христов

 

8

Светослав Генадиев Георгиев

 

9

Александър Духомиров Минев

 

10

Веселин Светлозаров Димитров

 

11

Стамен Ников Стаменов

 

12

Евгения Христова Колева

 

13

Евгения Каменова Каменова

 

14

Дора Костова Евтова

 

15

Ангел Йорданов Ангелов

 

16

Иван Димчев Ненков

 

17

Нито Петков Маринов

 

18

Ивайло Цветанов Спасов

 

19

Карлос Арналдо Контрера

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Анна Бориславова Пелова

 

2

Калин Апостолов Ангелов

 

3

Никола Василев Йорданов

 

4

Свилен Владимиров Овчаров

 

5

Жана Иванова Иванова

 

6

Васил Василев Кънев

 

7

Петър Йорданов Василев

 

8

Емил Борисов Петров

 

9

Гергана Николаева Томова

 

10

Димитър Първанов Димитров

 

11

Мария Славчева Карвър

 

12

Елена Николова Колева

 

13

Димитър Емилов Хъртарски

 

14

Тодор Йорданов Тодоров

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Румяна Генчева Бъчварова

 

2

Джема Маринова Грозданова

 

3

Веселин Бориславов Вучков

 

4

Евгения Бисерова Алексиева

 

5

Валентин Иванов Радев

 

6

Стефани Михнева Михайлова

 

7

Георг Даниелов Георгиев

 

8

Христо Цветков Петков

 

9

Зоран Александров Рангелов

 

10

Борислав Иванов Борисов

 

11

Маргарита Драгомирова Александрова-Манова

 

12

Митя Димитров Атанасов

 

13

Валентина Сандова Симеонова

 

14

Томи Младенов Николов

 

15

Петя Василева Генчева

 

16

Иван Досев Костов

 

17

Александър Найденов Димитров

 

18

Анжела Миткова Христова

 

19

Стоян Свиленов Стоянов

 

20

Даниел Василев Костов

 

21

Лилия Иванова Недкова

 

22

Филип Валентинов Спасов

 

23

Роман Николов Стоянов

 

24

Зорница Серафимова Ангелова

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Политическа партия „Движение 21" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. на РИК 24, както следва:

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Данаил Валериев Георгиев

 

2

Йордан Мирчев Митев

 

3

Иван Димитров Янев

 

4

Росица Михайлова Каменова-Тоцева

 

5

Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска

 

6

Данаил Василев Христов

 

7

Мартин Красимиров Евтимов

 

8

Диана Колева Савова

 

9

Калина Стоянова Николова-Янева

 

10

Янко Николов Янков

 

11

Венцислав Юриев Кочарков

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „Български Национален Съюз Нова Демокрация" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., както следва:

1 Димитър Христов Попов       **********

2 Милен Любомиров Илиев        **********

3 Стефан Георгиев Сталев        **********

4 Йонка Красимирова Иванова        **********

5 Камен Захариев Тасков          **********

6 Симеон Пламенов Петров       **********

7 Цветан Георгиев Цеков          **********

8 Красимир Василев Цвятков   **********

9 Димитър Йорданов Запрянов **********

10 Васил Боянов Димитров       **********

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „БСП лява България" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., както следва:

1  Стефан Ламбов Данаилов       **********

2  Георги Страхилов Свиленски  **********

3  Десислава Илиева Терзиева-Иванова **********

4  Цецка Димитрова Кочкова      **********

5  Борис Цветков Цветков **********

6  Иван Ивайлов Ченчев    **********

7  Димитър Иванов Данчев         **********

8  Борислав Бориславов Цеков  **********

9   Уляна Павлова Матева  **********

10 Георги Бойков Димитров         **********

11 Димитър Борисов Гронев        **********

12 Николай Боянов Маринов       **********

13 Бойко Александров Маринков **********

14 Наташа Василева Паризова    **********

15 Иван Бойчев Иванов     **********

16 Александър Спасов Грозданов **********

17 Орлин Киров Димов       **********

18  Десислава Здравкова Таранова-Андонова **********

19  Ивайло Цветанов Алексиев     **********

20 Костадин Ганчев Ганев **********

21 Борислав Стоянов Борисов     **********

22 Радослав Стоилов Каратанчев **********

23 Пламен Асенов Лазаров **********

24 Радослав Теодоров Иванов      **********

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „ДПС - Движение за права и свободи" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., както следва:

1. Симеон Христов Симеонов **********

2.  Александър Несторов Несторов  **********

3.  Едиз-Ханиф Баязидов Саидов  **********

4.  Васимир Иванов Радулов   **********

5.  Венета Георгиева Платиканова  **********

6.  Стоян Генчев Стоянов        **********

7.  Ива Йорданова Атанасова-Андонова **********

8.  Димитър Веселинов Янакиев    **********

9.  Людмила Иванова Тончева       **********

10. Юлиана Йотова Йончовска      **********

11. Нина Дончева Пананова-Йорданова **********

12. Антон Петков Костов        **********   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" /СДП/ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., както следва:

1.      Пламен Младенов Владимиров **********

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „АБВ-(Алтернатива за българско възраждане)   за участие в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 5 октомври 2014 г. и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г., както следва:

1.       Константин Василев Проданов         ********** 

2.       Емил Емилов Димитров ********** 

3.       Николай Валентинов Цуцумански    **********

4.       Росица Жекова Демирова        ********** 

5.       Емил Аврамов Кало       **********

6.       Иван Косев Жерков       **********

7.       Теодор Красимиров Конов       ********** 

8.       Мартин Райчев Райков  ********** 

9.       Пламена Пламенова Заячка ********** 

10.     Атанас Цеков Петков     ********** 

11.     Михаил Николаев Шишков     ********** 

12.     Стелиан Свиленов Караманов **********

13.     Симонета Христова  Рашева **********  

14.     Петър Винченцов  Гецков       ********** 

15.     Добринка Христова Вълчева **********

16.     Йордан Кръстомиров  Кръстев **********

17.     Николай Йосифов  Алексов     ********** 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бележка Омда: Листите са подредени по обратен ред на регестрацията им в РИК. Не са нанасяни сетнешните корекции.