Глобализацията не може да спре

до създаване на общност на финанси, технологии, пазари и интернет комуникации. Неизбежно тя се разпростира и върху свободното движение на хора в глобалния свят. Глобализирани потоци от хора, които в значителна своя част представляват традиционни, кланови, домодерни форми на общностно съзнание, закотвено в догмите на определен религиозен, ценностен и общностен примитивизъм. Опитите глобалната поп-култура да бъде наложена заедно с глобалната икономика и комуникация срещнаха твърда и истеризирана преграда - границите на съпротива, оказвана от традиционните култури и общности. Ислямизмът е глобализиращо се примитивно съзнание, ограничено от правилата на шариата - правен кодекс за номадски племена от преди 1400 години - и решено да спре настъплението на западното безбожие, хедонизъм и "разврат". Пост-колониалният и други елементи на историческото наследство само наливат допълнително масло в огъня. Западът може да практикува два основни типа стратегия. Първо - взривно смесване на религии, ценности и култури, цената на което - терор, войни и обществен хаос - ще платят народите, докато техните елити ще наблюдават случващото се зад удобни заграждения и гаранции за сигурност. Второ - комплексна стратегия за глобално образование, респект към идентичността, постепенно включване на стотици милиони в цивилизационно общуване, което постепенно да изгради инфраструктура на относително безконфликтна демографска глобализация. За това са необходими много пари, много усилия и функционираща глобална международна система. Днешните глобални корпоративни елити не са готови да финансират това дългосрочно усилие. Затова тръгват на шокова демографска глобализация. Резултатите вече са видими с просто око. Основен съюзник на шоковата демографска глобализация е тесногръдието на различни видове анти-глобалисти, носталгични националисти и фанатизиращи се традиционалисти, които смятат, че могат да се оградят с някакъв вид стена от налитащото цунами на миграцията. Уви, те не могат да го спрат. Необходима е алтернативна глобална - или поне европейска стратегия за поставяне на бариери, създаване на селективни инструменти за контрол върху демографската глобализация и твърдост в противопоставянето на глобалния корпоративен елит, който иска да продължи да обира каймака на световната икономика и да властва безразделно вече и чрез пряк сблъсък на цивилизации и култури. Самюъл Хънтингтън предупреди за това. Той е един от най-светлите умове на социалните науки от 20 век, който разпръсна квази-либералната димна завеса на мултикултурализма още в 1994 г. Необходимо е да знаем какво се случва. Глобализацията няма да бъде върната назад - или ако бъде върната, това ще стане на неприемливо висока цена за всички. Въпросът е в това кой и как управлява глобализацията. Проблемът за властта в глобалния свят придобива толкова по-важни и спешни измерения, колкото повече полу-идиоти и марионетки се качват на световната политическа сцена и се опитват да продават сапунени мехури на уплашените и объркани от хаоса избиратели.