Демократическа партия - Консервативен сговор

Из публикация в Пресслужба "Куриер" от 9.09.1991 г.:

"Демократическа партия - Консервативен сговор е учредена на 23 юли 1991 г. в София от група народни представители, политици и интелектуалци от СДС - противници на напускането на Народното събрание и на всякакви други емоционално небалансирани форми на политическа изява, поддържащи идеята за професионализъм и позитивизъм в политиката.

Висш ръководен орган на партията е Конгресът. Местни органи са районните и общинските партийни съвети и местните партийни организации. Между два конгреса дейността на партията се ръководи от десетчленен Изпълнителен съвет /ИС/. От особено значение за партията е качеството на членския й състав. С тази цел е въведен и принципът на двойното поръчителство при постъпване в нея, а така също и редица други ограничения. По решение на ИС нямат право да бъдат членове на партията лица, които са били членове на БКП или БСП или са подавали молба за членство в тях.

Демократическата партия - Консервативен сговор е нова партия, която приема принципите на неоконсерватизма и поддържа традиционните народностни ценности. Своите далечни корени партията търси в платформата на Демократическия сговор на Андрей Ляпчев и Атанас Буров.

С други партии и организации в СДС, които имат сходни виждания за конкретната политическа ситуация, Демократическата партия - Консервативен сговор е сключила споразумение за създаване на СДС - либерали за общо участие в изборите.

До този момент партията е установила контакт с Републиканската партияв САЩ, "Нова Демокрация" в Гърция, Консервативната партия във Великобритания и други близки в идеологическо отношение организации.

Връзки с обществеността ще бъдат осъществявани чрез изданията на коалицията СДС-либерали.

.............................

Председател на Демократическата партия - Консервативен сговор от нейното учредяване е Стефан Василев Стоянов. Той е роден през 1954 г. в София. Завършва математика в Софийския университет. Кандидат на математическите науки. Владее английски, гръцки, немски и руски език.  Женен с едно дете. Депутат във Великото народно събрание. Учредители на партията и членове на Изпълнителния съвет са и депутатите Братислав Талев, Петър Таслаков и Стелиян Стойчев."