Комунистическа партия на България

Основана през 1996 г.

Председател на партията е Александър Паунов, депутат в 40 народно събрание. Печатен орган е вестник „Работнически вестник“.

В парламентарните  избори участва в рамките на Коалиция за България.