Социалдемократическа партия /СДП/

Социалдемократическата партия /СДП/ е учредена на 28 март 1992 г. във Варна.

Определя се като дясна социалдемократическа партия. От основаването си е лоялен член на СДС.

С листата на СДС са избрани нейни членове за депутати в 36-то, 37-то и 38-то народно събрание. В 38-то НС нейният лидер Иван Куртев е зам.-председател на Народното събрание.

Символи - кръг, в който на тъмносин фон са изобразени 3 бели стрелки, символизиращи трите принципа на Социалистическия интернационал.

Партиен празник - Илинден.

Ръководни органи: Конгрес, Национален комитет, Изпълнително бюро, Контролно-ревизионна комисия.