Социалдемократическо движение "Рома"

Социалдемократическо движение "Рома". (Ромска организация.)

Партията е учредена през 2000 година. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 8 май 2001 година. Председател е Тома Иванов.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/02/02/172252_romite_v_bulgariia/