сънищата

Milena Fuchedjieva

сънищата са една от най-великите човешки способности. дават безкрайни и необичайни възможности за самоусъвършенстване. освен това са носители на послания и паралелен живот в който човек има възможност да излекува минали травми и страхове. 

а карл юнг е бил вербуван от генерал дълес и в края на втората световна война, и е работил за американците. кодовото му име е било агент 488. задачата му е била да дава прогнози за развитието на войната според психическото състояние на хитлер. германците са го викали да помага при все по-влошаващото се психично здраве на фюрера. 

прогнозите на юнг за бъдещи събития, базирани на психологически портрети, са изключително точни.

мозъкът е последната все още непозната територия на земята. но телепатията би била наказание в българия ;) а и не само.