Път: : Кой кой е : П

проф. Трайко Петков

Проф. Трайко Петков е роден през 1925 г. Активен борец против фашизма и капитализма.

Завършва висше електротехническо образование през 1952 г. и е приет за асистент в бившата Държавна политехника (впоследствие ВМЕИ). От 1974 г. е професор.

Проф. Петков поставя началото на обучението по автоматизация в България. Създава Централния научноизследователски институт по комплексна автоматизация (ЦНИКА) и е негов пръв директор. Във ВМЕИ той е въвел и преподавал за първи път дисциплините, които третират правенето на математически модели на различните системи.

Специализира Автоматизация на машини и апарати (1958г.) в МЕИ, Москва; Автоматизация с помощта на изчислителна техника (1967 г.) в Италия и Швейцария, през 1970 г. - в САЩ.

От 1971 до 1977 г. е зам.-министър на информацията и съобщенията и директор на Научния център по единна система за социална информация.

Противник на политиката водена от Тодор Живков. По този повод пише изложения до ЦК на БКП, изказва се на партийни събрания. За една от неговите прояви пише Павел Писарев в свои мемоари. Средата на 60-те години: "Присъствахме на партийни форуми в столицата от различен ранг, съвещания, срещи с актива. На едно събрание в Операта говори Тодор Живков, а след това под формата на въпрос един професор с дореволюционен стаж от Политехниката  Трайко Петков, го направи на бъз и коприва, че бил прост, неук, че говорил неверни работи и т.н." 

Изключен е от БКП и е отстранен от ВМЕИ. След три години е възстановен като преподавател.

Проф. Трайко Петков беше член на Клуба за подкрепа на гласността и преустроистгвото в България. 

Проф. Петков почина на 18.10.2014 г.