Път: : Кой кой е : В

проф. Николай Василев

АВТОБИОГРАФИЯ


        ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

ИМЕ: Николай Кирилов Василев

АДРЕС: там, където съм живял преди промените

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:  [email protected]

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 21. 06. 1946

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: Смолян, България

НАЦИОНАЛНОСТ: Българин

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: Женен, с две деца

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1978  Дания, Копенхагенски университет, специализация

1975 – 1976  Институт за повишаване на квалификацията

Московски университет, Русия, специализация

1967 – 1971 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, София

1965 – 1967  Висш институт за архитектура и строителство, Архитектурен факултет, София (изключен)

1965    12-о средно училище „Ленин”

1960 – 1965   114 Английска гимназия, София (изключен)

 

АКАДЕМИЧНИ ЗВАНИЯ

1990   Професор, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

1985    Доцент, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

1980   Гл. асистент, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

1976   Ст. асистент, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

1974   Асистент, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

 

АКАДЕМИЧНИ  СТЕПЕНИ

1988   Доктор на философските науки

1983   Доктор

 

АКАДЕМИЧНИ НАГРАДИ

2008     Ботевска награда на ИК “Христо Ботев” за честна гражданска позиция и приноси в областта на философията и антропологията

2006     Почетен знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента

1989  Номинация за Национална философска награда “Т. Павлов”

1988  Номинация за Международна награда по Физическа антропология “Балзан”

1988  Номинация за Национална награда за обществени науки “Д. Благоев” УНИВЕРСИТЕТСКИ  ЛЕКЦИОННИ  КУРСОВЕ

2003   “Глобалният човек”, магистърска степен

1998 - 2004   “Философия на човека”, магистърска степен, НБУ

2002 – 2005   “Философия на човека”, докторантски курс, ФНПП 

1981   “Философия на историята”, бакалавърска степен за философи

1980 – 1998   “Философия”, бакалавърска степен за българска филология

1978    “Физическа антропология”, бакалавърска степен за психолози

             “Философия на прехода” (спецкурс)

             “Илюзорният свят на човека” (спецкурс)

 

ПУБЛИКАЦИИ

1984 – 2011    42 монографични изследвания и книги
                        (15 научни, 3 научно-популярни, 16 публицистика, 2 сатирична поезия, 2 епиграми, 3 лирика, 1 проза и поезия)

1971 – 2011    78 научни студии

1971 – 2011    189 научни статии

1969 – 2011    274 научно-популярни статии

1981 – 1988    49 публични образователни лекции

1975 – 2011    77 доклада и съобщения на конгреси и симпозиуми

1978 – 2011    225 рецензии, доклади, изказвания, мнения при хабилитации, докторантури, дипломиране, специализиране, учебници, книги

1969 – 2011    1 504 публицистични статии, памфлети, сатирични миниатюри

 

ОРГАНИЗАЦИОННА  АКТИВНОСТ

2006 - 2009   Член на Научната комисия по обществени науки при ВАК

2003   Ръководител на магистърска програма “Глобалистика”

2000 – 2008   Член на Редакционно-издателски съвет,УИ “Св. Климент Охридски”

1998 - 2006   Член на Специализиран научен съвет по философия при ВАК

1997 – 2002   Член на Научно-учебен съвет, Национален център по наркомании

1989 – 1993   Член на Академичен съвет, СУ “Св. Климент Охридски”

1989 – 1991   Член на Факултетен съвет на Факултета по обществени професии, СУ “Св. Климент Охридски”

1983 – 1987, 1989 – 1991   Член на Факултетен съвет, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

 

ПОЛИТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ И ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ

2010    Председател на Клуб „1 ноември”

1991 – 1994   Народен представител в 36 НС

1991 – 1992   Вицепремиер и министър на образованието и науката

1990 – 1995, 1997 – 2000   Председател на Алтернативната социаллиберална партия

1989 – 1990   Председател на Алтернативното социалистическо обединение

1988 – 1989   Председател на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

1987   Уволнен от Университета и изключен от БКП за антикомунистическа и антипартийна дейност

1978 – 1989   Забрана за напускане на страната (отказ за сътрудничество с ДС)

1976 – 1989   Съосновател и домакин на Философския салон – единствения форум за свободна мисъл

1971   Първи неуспешен опит за вербуване от ДС

 

ДРУГИ  УМЕНИЯ

Езици – английски и руски, писмено и говоримо

Компютърни умения


-----------------------------------------------------------------------------------

Забележка на Омда: Професор Николай Василев почина след дълго и тежко боледуване от рак на белия дроб на 12 февруари 2014 г. Той беше сътрудник на нашия сайт до последните си дни.

Неговите статии се намират тук >>>>>

Тук се намира книгата му "Осъдeни на разум" >>>>>

За него и тук>>>>>>