Път: : Кой кой е : Т

проф. Ибрахим Татарлъ

Проф. Ибрахим Тосун Татарлъ е роден на. 26 февруари 1925 г. в Никопол, Ловешка област.
Гимназия завършва през 1946 г. в Никопол.
Завършил е специалност "Право" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и специалност "Турска литература и култура" в Института за източни езици в Москва, 1965 г.
Доктор на филологическите науки, 1994 г.

1950-1953 - главен редактор на вестник "Ейлюлджю чоджук".
1954-1962 - завеждащ отдел "Култура" и член на редколегия на списание "Йени хаят".
1975 - хоноруван преподавател, редовен преподавател и доцент в СУ "Св. Климент Охридски".
1981-1990 - старши научен сътрудник I степен в Института по балканистика към Българска академия на науките.
Професор в Ислямския институт в София, 1990 г.

Член на ДПС от 1990 г.

Член на Транснационалната радикална партия.

1990-1991 - депутат от Исперихски едномандатен район в 7 велико народно събрание (Парламентарна група на ДПС).

Депутат от Бургас в 36 народно събрание (ПГ на ДПС). Заместник-председател на Комисията по култура в 36 НС.

Депутат от Бургас в 37 НС (ПГ на ДПС). Заместник-председател на Комисията по човешки права в 37 НС.
 

Публикации: "Турски култови сгради и надписи в България" 1966 г.; "Художествени методи и литературни направления в новата турска литература" 1966 г.; "Османски извори за похода на Владислав III Ягело и Ян Хуниади (1443-1444 г.) 1969 г.; "Турският роман" 1968 г.

Женен, има две дъщери.

Починал на 24 март 2013 г.