Път: : Кой кой е : П

проф. Андрей Пантев

Андрей Пантев е роден в учителско семейство на 26 март 1939 година. Родното му място е село Раковица, област Монтана. Гимназиалното си образование получава в училище "Димитър Благоев" в гр. Видин, 1956. Завършил е история /магистърска степен/ във Философско-историческия факултет на Софийския университет "Климент Охридски", 1961.
1967 Доктор по история, Институт по история, Българска академия на науките. Защитава кандитатска дисертация “Политиката на Англия към България 1880 - 1894”.
Специализирал е в Англия през 1967 г., а по-късно в САЩ (1979). Преподава балканска история в САЩ  от 1982 до 1984 година.
1984 Доктор на историческите науки, Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Защитава докторска дисертация “Българският въпрос във Великобритания и САЩ 1876-1903”.

Автор е на 22 книги и стотици статии. Професор е по нова обща история в Софийския университет от 1975 година. Редовно изнася публични лекции из цялата страна по проблемите на историята, етнологията, културологията, политологията.

Безпартиен. Участва в създаването на редица "граждански движения" през 1999-2000 години, сред които ГОДО.
2001 г - депутат в 39-ото народно събрание от листата на Коалиция за България.
2005 - депутат в 40 НС, отново от листата на Коалиция за България.

14 юли 2009 - избран за депутат в 41-ото народно събрание от Коалиция за България (17%), ИР: 3-ВАРНА. Член на: Комисията по образованието, науката и въпросите на младежта и спорта; Постоянната делегация на НС в Интерпарламентарната асамблея по православие; Групата за приятелство България - Белгия; Групата за приятелство България - Великобритания; Групата за приятелство България - Германия; Групата за приятелство България - Гърция; Групата за приятелство България - Египет; Групата за приятелство България - Естония; Групата за приятелство България - Израел; Групата за приятелство България - Испания; Групата за приятелство България - Италия; Групата за приятелство България - Латвия (председател); Групата за приятелство България - Литва; Групата за приятелство България - Молдова; Групата за приятелство България - Норвегия; Групата за приятелство България - Палестина; Групата за приятелство България - Русия; Групата за приятелство България - Сърбия; Групата за приятелство България - Тайлонд; Групата за приятелство България - Турция; Групата за приятелство България - Украйна; Групата за приятелство България - Финландия; Групата за приятелство България - Хърватия; Групата за приятелство България - Швеция.


Разведен.
Ползва английски и руски.


Научноизследователска и преподавателска дейност
1963 – 1965 Екскурзовод на историческия обект - крепостта Баба Вида в гр. Видин.
1965 – 1967 Редовен аспирант по история на Англия, Институт по история при БАН.
1967 Научен сътрудник в Института по история при БАН.
1974 Старши научен сътрудник ІІ ст. по История на България, Институт по история при БАН.
1975 Доцент по Нова обща (световна) история, Исторически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”.
1976-1988 Гост-професор, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново.
1976-1989 Гост-професор в ВИИ “Карл Маркс”, гр. София.
1976-1980 Гост-професор в Националната художествена академия, гр. София.
1982-1984 Гост-професор в Университета в Охайо, Факултет по славистика, Кълъмбъс, САЩ.
1985 Професор по нова обща история , Исторически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”.
1985-2002 Титулярен преподавател по основна учебна дисциплина - Нова обща (световна) история, Исторически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София.
1994 Гост-професор в Историческия факултет, Югозападен университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград.
2002 Гост-професор в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив
2003 Гост-професор в Колежа по библиотекознание и информационни технологии – София.
Автор и лектор на университетски курсове
В България:
1976 Нова и съвременна история.
1976 Нова обща история.
от 1978 Изворознание и историография на новата и най-новата обща история.
1978 – 1979 Проблеми из историята на международните отношения ХІХ и ХХ век.
от 1985 – Модерна европейска история и цивилизация.
– Сравнителна история на модерна Европа.
– Българската история в сравнителен контекст.
– Британската политика в Югоизточна Европа (кр. на ХІХ-нач. на ХХ в.).
– Външната политика на САЩ в края на ХІХ в.
– Американската външна политика в началото на ХХ в.: дебатите по проблема на експанзията.
– Революции и реформи в Западна Европа и Северна Америка (17-18 в.).
– Историческата еволюция на политическата демокрация.
– Произход на модерния национализъм.
– История на Атлантическия свят.
Курсовете са четени в: СУ “Св. Климент Охридски”; Художествена академия – София; “Св. Св. Кирил и Методий” – В. Търново; Югозападен университет – Благоевград; Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
В чужбина:
1979 – 1980 Руска история в Университета в Мадисън, Уисконсин – САЩ.
1982 – 1984 Американската външна политика в Югоизточна Европа по време на Първата световна война и след нея, Университета в Охайо, Кълъмбъс – САЩ.
1982 – 1984 История на Балканите през XIX век в Университета в Охайо, Кълъмбъс – САЩ.
Специализации и участия
в международни научни форуми
1967 Специализация в Лондон, Великобритания.
1974-1999 Участия в световни конгреси на историците, участие в световни конгреси по балканистика и славистика - Москва, Варшава, Сан-Франциско, Хонолулу, Анкара, Прага, Букурещ, Торонто, Атина, Белград, Краков, Берлин.
1975 Участва с доклад на Залцбургски исторически семинар, Австрия.
1979 –1980 Стипендиант на Американския съвет на научните дружества.
1979 Участва с доклад на научна среща в Медисън, Уискансин, САЩ.
1981 Участва с доклади на американо-български симпозиум и на годишна конференция на Американската асоциация по история, Охайо и Бостън, САЩ.
1982 – 1984 Фулбрайтов стипендиант.
1982 Участва с доклади на научни симпозиуми в Лондон и в Харвардския университет, САЩ.
1983 Участва с доклади на исторически научни форуми в Бостън, САЩ и Лондон, Великобритания.
1984 Участва с доклад на научна конференция в Сиатъл, САЩ.
1987 Участва с доклад на конгрес на историците в Ню Делхи, Индия.
1988 Участва с доклад на научна среща на Асоциацията на Американските историци в областта на славистичните изследвания, Хонолулу.
1990 Участва с доклад на исторически научен форум в Саарбрюкен, Германия.
1994 - 1996 Участва с доклади на международни форуми в областта на историята – Питсбърг, Кипър, Делфи, Белград.
2000 Участва с доклад на научна конференция в Закопане, Полша.
2003 Участва с доклади на американско-български срещи в университета Джон Хопкинс – Вашингтон и в Конгресната библиотека, САЩ.
Административни изборни длъжности
1988 -1990 Функционален декан по международна дейност в СУ “Св. Климент Охридски”.
1990-1992 Директор на Център за демографски проучвания към БАН.
1994-1997 Член и председател на Специализирания научен съвет но нова и съвременна история при ВАК.
1995 Декан на Исторически факултет, Югозападен университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград;
от юли 2001 Депутат в 39-то Народно събрание, избран от гражданската квота на “Коалиция за България”.
Участие в научни организации
1990 Учредител и първи президент на Българската асоциация за американски изследвания.
1990 Учредител на Фондация “Св. Климент Охридски”.
1991 Учредител на Българското сдружение за британски изследвания.
2002 Учредител на Българската асоциация за защита на авторските права на научната и нехудожествена литература.
17 юни 2002 Член-академик на Световната академия “Платон”.
Обществено-административна дейност
1995 Почетен член на Фондация “Копривщица”.
1995 Член на Board of Trustees на Фондация “Развитие на гражданското общество” – България.
1996 Член на Тракийския съюз (Tracian Union) при Съюза на тракийските организации (Union of the Tracian Organization in Bulgaria).
1999 Учредител и член на “Фондация XXI век” и Фондация “Център за стратегически изследвания XXI век”. Почетен член (с особен принос).
28 май 2000 Учредител и председател на Гражданско обединение на демократичните организации “Св. Георги Софийски” (ГОДО).
2000 Учредител на гражданското сдружение “Клуб 100”.
2000 Председател на гражданско сдружение “Обединени български граждани” (ОБГ) и “Обединение на българските граждани”.
29 ноем. 2001 Член на Национален обществен комитет “Децата на България” (НОК)
25 март 2002 Член на Съвета по духовно развитие при Президента на Република България.
11 дек. 2002 Член на Национален организационен комитет по отбелязване на 60 години от спасяването на българските евреи (председател Президента на Република България Георги Първанов).
3 февр. 2004 Член на Обществения съвет за провеждане на национален референдум [за изпращане на български войски в чужбина без решение на ООН и настаняване на чужди военни бази в България ] .
Отличия
1993 Литературна награда “Сюлейман Ал Ахмад” за публицистика.
1996 Почетен гражданин на гр. Видин.
2002 Награда “Голям платонов Нобел на века” на Световната академия “Платон”.

-----------------------------

*Вижте още:  "Био-библиография" на Андрей Пантев - дати и събития, публикации, библиография  на адрес: http://vip.portal.bg/apantev/5.html