никой не е обвързвал летенето на МиГ

Васил Данов 

Др. Радев пак лъже. Лъже, защото никой не е обвързвал летенето на МиГ с членството в партията. Подборът във военните училища ставаше по друг принцип: най-напред "канеха" да подадат молби за членство отличниците по успех и старшите (назначени натегачи) на класни отделения. Др. Радев е бил сред отличниците по успех, щом са го поканили още като курсант да стане член на БКП. Но за да го изберат за делегат на 14-я конгрес на БКП, значи е бил по-усърден член на Партията, отколкото обикновения летец-пилот. Тази е причината 27 години след 14-я конгрес на БКП някой да се сети за др. ген. Радев и така, уж между другото, да го покани за кандидат-президент от името на БСП. Червената круша не пада по-далеч от червеното дърво.