да изберем "по-малкото зло"

Valentina Zlatanova

По отношение на поредния апел да изберем "по-малкото зло" се опасявам , че много хора са го правили в годините с надежда. че нещата в България ще се променят към добро. Аз участвах (поне в началото), за да науча по болезнен начин, че няма как способните хора да участват във властта. Компетенцията не е от значение и никаква избирателна система няма да промени това. 27 години стигат за да разберем, че изборът на "по-малкото зло" всъщност легитимира безскрупулни хора, които пет пари не дават за Вас, защото са осребрили подкрепата си за този или онзи. Нагледах се на това и реших, че никога повече няма да участвам в такава клоунада, за да легитимирам подобни хора.