Път: : Кой кой е : Т

Янка Такева

Янка Крумова Такева е родена на 30 септемри 1947 г. в с. Ковачевци, Софийско.

Завършила е педагогическия факултет на Софийския университет в Благоевград.

Има две специализации и първи клас квалификация.

Работила е като учител (1974-1980), директор на дом за сираци, кв. "Драгалевци" (1980-1987) и главен специалист на управление "Просвета" в община "Красна поляна" в София (1987-1990).

2000 г. - завършва магистърска степен по Управление на човешките ресурси в Пловдивския университет.

От 1990 г. е зам.-председател, а от 1994 г. досега - председател на Синдиката на българските учители.

Член на Изпълнителния комитет на КНСБ (1994 -  )

Председател на Националната комисия за работа с жените, младежите, децата и семейството към КНСБ (1995 - ).

От 2005 - преподавател по "Управление на човешките ресурси", катедра Социална политика в Московски държавен университет /МГУ/.

2005 - Член на Сдружение за национално съхранение.

2007 - Член на Националния съвет за закрила на детето към Държаввна агенция за закрила на детето.

През септември 2007  в качеството си на синдикален лидер оглавява стачката на българските учители.

2016 г. – удостоена е с орден „Стара планина“ I степен „за нейния значителен принос към развитието на образованието и гражданското общество в Република България като активен лидер и общественик и във връзка с 25-годишнината на Синдиката на българските учители".

Омъжена, с две дъщери и едно внуче.