Път: : Реалии

Човекоден, човекочас

ЧОВЕКОДЕН – Работа на един човек за един работен ден. Мерна единица в командната икономика, с която се измерваше колко хора колко дни трябва да работят, за да свършат дадена работа.

 

ЧОВЕКОЧАС -  Работата на един човек за един час. Мерна единица в командната икономика, с която се измерваше колко хора колко часа трябва да работят, за да свършат дадена работа.