Член 40 от Закона за задълженията и договорите постановява

Veni Markovski - Вени Марковски

Цитираният по долу текст е от стената на преподавателя по право, доц. Christian Takoff (Кристиан Таков). Снимката ми се стори подходяща, защото е резултат от проверка на правописа на текста, която се прави автоматично при мен. Думата "дебилност" липсва от компютърния речник, а той предлага да я замести със... стабилност! (б.м. - Вени Марковски).

***

Кристиан Таков:

"На вниманието на завършилия нещо в Свищов финансов министър Вл. Горанов и завършилите други неща другаде надлежни властници - яхнали ведомствата, бивши собственици на продадените на безценица имоти:

Член 40 от Закона за задълженията и договорите постановява, че ако представителят и третото лице се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за последния.

За да няма неразбрали поради акъл, образование и "политическа воля":

1) "представители" са охраненият областен управител на София, съответно оня, продал Дипломатическия клуб;

2) "третото лице" са подставените лица на #кой, купили двата имотеца за жълти стотинки;

3) "вредата за представлявания" е за всеки български гражданин, който е обран с тия две сделки;

4) искът за прогласяване на нищожността на сключените сделки се предявява пред Софийски градски съд. Ако някой вече се е намъкнал в имотите, може да се предяви направо като ревандикационен.

И пак за да няма позоваване на собствена дебилност - не ми е важно, Прокуратурата за пореден път да се провали в наказателното преследване на охранени еничари на #кой.

Важно ми е, имотите да се върнат, а ако ще се продават, това да стане като хората."

***

Послепис: 

Юристите ще спорим дали това текстът на колегата Таков е правно издържан, но едно трябва да ви е ясно, уважаеми хора:

ако държавата поиска, тя винаги може да защити своя интерес.

Винаги.

Ако не го защитава, значи държавата не желае да стори това, защото има нечий друг интерес, който има по-голямо влияние върху органите на властта.