Път: : Реалии

Чехословакия

ЧЕХОСЛОВАКИЯ – Държава, появила се след Първата световна война при разпада на Австро-Унгария. След Краха на комунизма двете й части - Чехия и Словакия, по взаимно споразумение придобиха самостоятелност. Двете членуват в НАТО и ЕС.

 

(Вж. още - Пражката пролет)