Път: : Реалии

ЧеКа

ЧК - или ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией (по-късно се прибавя и "со спекуляцией"). Име на съветските органи за сигурност след Октомврийската революция. Председател на ВЧК е  Ф.Э. Дзержинский. В българските медии (до 9 септември 1944) и сред населението (до средата на шейсетте години) изразът "че-ка" се използваше като знак за съветските органи за сигурност.