Път: : Списъци

Част от приватизираните от БСП предприятия:

”Вархим” ЕООД, гр. Мездра;
“Топлофикация – Плевен” ЕАД, гр. Плевен;
“Топлофикация -Бургас” ЕАД;
“Арт строй турс” ЕООД, гр. София;
“Калотина – Балкантурист” ЕАД, с. Калотина;
“Пътно поддържане – Велико Търново” ЕООД, с. Леденик;
“Пътно поддържане – Годеч” ЕООД, гр. Годеч;
“Пътно поддържане – Стара Загора” ЕООД, гр. Стара Загора;
ВЕЦ “Чипровци”;
ВЕЦ “Росица 2”;
ВЕЦ “Росица 3”;
обособени части от “НЕК” ЕАД, гр. София;
34.78% от капитала на “БТК” АД;
„Балканкар – 6-ти септември” АД, гр. София;
“Декотекс” АД, гр. Сливен;
“Кореком – принцес” АД, гр. София;
“БИЦ – ИЗОТ” АД, гр. София, “Балканкар – Заря” АД, гр. Павликени;
“ТЕЦ Варна” ЕАД;
“Енергоинвестинженеринг” ЕАД;
„ТЕЦ Русе-Запад”;
“Бояна филм” ЕАД;
“Топлофикация Пловдив”ЕАД;
“Топлофикация Варна” ЕАД;
“Топлофикация Русе”ЕАД;
“Топлофикация Сливен”ЕАД;
ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД;
“Плод и зеленчук”ЕООД, гр. Габрово;
“Параходство Българско речно плаване”АД, гр.Русе;
“Балканкар – Средец”АД, гр. София;
“Почивно дело и квалификация” ЕАД, гр. София;
ВЕЦ “Хубча”;
ВЕЦ “Якоруда”;
ТЕЦ “Русе-Запад”;
ВЕЦ “Тича”;
обособена част от “Топлофикация Шумен” ЕАД;
“Eнергоинвестинженеринг” ЕООД, гр. София;
“Балканкар-Дунав” АД, гр. Лом;
“Медицинска техника” ЕАД;