ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ!

Dimitar Mitov-Кomshin

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ! 

Пиша тези редове и си задавам въпроса - къде са те днес, има ли ги изобщо, къде са интелектуалците и т.н... въпроси, въпроси, отговори няма!

А нацията ни очевидно има нужда от тях при тази обзела ни летаргия във всичките житейски сфери!!!

Тук в това Фейсбук пространство всички критикуваме,караме се едва ли не, всички знаем много,но никой не посочва пътя, по който да тръгнем и да оправим живота си, ако не нашия, поне на идните поколения!

За мен е- единна национална кауза и обединение на всички прогресивни и почтенни хора - стига деление, меркантилност и завист!

Стига кой е по по-най! Не е ли време да понесем техният дух?!!