Църква „Св. Николай”- с.Калотина

Polina Ivanova 

 

Старинната калотинска църква „Св. Николай” е била изградена в през XIV в., най-вероятно през времето на царуване на българския цар Иван Александър (1331-1371 г.). 

С църквата „Св. Николай” са свързани няколко местни легенди, според една, от които „изборът за втората женитба на цар Иван Александър се е паднал именно тук, в прелестната долина на река Нишава. В старинната църква на село Калотина се е състояла сватбената церемония на новопокръстената втора съпруга - еврейката Теодора - Сара с българския цар. От този брак после са се родили: последният български цар Иван Шишман, неговият брат Иван-Асен IV и трите им сестри Кера Тамара, Кираца и Десислава.”

Калотинската църква е преживяла падането на България под османска власт и е просъществувала през всичките години на турското робство. Една от причините за съхраняването ѝ през онези мракобесни времена може да се търси в привилегирования статут на Калотина, като дервенджийско селище. В него живели дервенджии – българи, които охранявали Диагоналния път за Цариград и имали по големи права и финансови възможности. Доказано е, че българските културни учреждения са били поддържани от съществувалите в Османската империя прослойки от християни с особени права и собственост (дервенджии, доганджии, войнуци и др.). Голяма е вероятността църквата „Св. Николай” да е била поддържна именно от тукашните заможни доганджии.