Център за нова политика /ЦНП/

Центърът за нова политика /ЦНП/ е учреден от Димитър Луджев и Асен Мичковски и е регистриран през 1992 г. по Закона за лицата и семействата като доброволно сдружение на граждани с нестопанска цел. Целта му е да изработва прогнози, програми и проекти за решения по политически, икономически, законодателни и други въпроси за конкретни нужди на организации, подкрепящи дейността на ЦНП и търсещи реална и прагматична алтернатива на общественото развитие.

 
През октомври 1992 г. ЦНП подготвя Меморандум, подписан от 12 депутати от парламентарната група на СДС, с който се настоява за нова политика, способна да върне изгубеното доверие на част от "синия електорат". Търси се широка подкрепа на реформата чрез диалог със синдикатите, защита на националното производство, политическо споразумение с ДПС и преодоляване на конфронтацията между институциите. Водещи принципи са: прагматизъм, приватизация, партньорство и почтеност.

Меморандумът на ЦНП става повод за разрив с ръководството на СДС. Подписалите го депутати са изключени или напускат СДС и образуват самостоятелна четвърта парламентарна група в парламента.

За да може да участвува в избори ЦНП е регистриран на 22 април 1994 г. по Закона за политическите партии. От септември 1994 г. ЦНП е член - наблюдател в Либералния интернационал.

Председател от създаването му е Димитър Луджев.

На изборите на 18 декември 1994 г. съюз "Нов избор" се явява самостоятелно и печели 77,641 гласа, което е   1,49% от гласовете и остава извън парламента.

На изборите през април 1997 г. "Нов избор" се явява в състава на коалицията Обединение за национално спасение и Д.Луджев влиза в парламента.Той е един от съпредседателите на коалицията.

На местните избори през октомври 1999 г.  Либерален съюз "Нов избор"  успя да спечели 159 места за общински съветници", обяви Димитър Луджев.Според него за "Нов избор" са гласували 3,40% българи.

На местните избори през октомври 1999 г. Либерален съюз "Нов избор" печели: за кмет на община  - самостоятелно 13856 гласа, 1 място, 0,25%. В коалиция - 116 482 гласа, 8 места  - 2,08%.

Кмет на кметство - в коалиция  - 26053 гласа, 18 места, 1,50%.

За общински съветници: самостоятелно -  17 399 гласа, 31 места - 0,53%. В коалиция - 98 855 гласа, 137 места, - 3,04%. 

 април 2000 г