Хронология България 1996 г.

Издадените в България през 1996 г. общо 61 марки, 4 блока и 1 карнетка в преобладаващата си част са тематично свързани (13 серии и 1 сцепка). Единични са само 5 от марките и 2 от блоковете. Всички издания са с перфорация. За разлика от началото на 90-те години, тиражите са силно редуцирани и по правило се движат между 120 и 600 хиляди. Тематичният обхват на изданията е достатъчно разнообразен, като превес все пак имат областите "Флора и фауна", "Спорт", "Изкуство", "Архитектура", "История". 
  
  

 

За "събирачите на природа" са предназначени поредиците за ракообразните в България и за растящите в страната иглолистни дървета - и двете от по 6 марки. При изобразяването художниците са се спрели на традиционния за подобни издания подход.

Националният стил в архитектурата през ХVIII-XIX в. е представен чрез сериите "Български манастири" и "Възрожденски къщи", които също са от по 6 марки. 

 

 

Пощенската администрация на страната отбеляза спортните събития през 1996 г., пускайки в употреба поредицата от 4 марки с блок и карнетка за олимпийските игри в Атланта, САЩ и блока за европейското първенство по футбол в Англия.  

  
   

Сред марките за изкуство наред с трите, посветени на България, специално трябва да се открои елегантната поредица от 4 марки с блок по повод 250 години от рождението на испанския художник Франсиско Гоя.  
 

  
 

Други издания от 1996 г. са серията "Локомотиви" (4 марки), международното издание "Европа" (2 марки), "Коледа" (2 марки), "Пето годишно събрание на Европейската банка за възстановяване и развитие" (2 марки), юбилейните "50 години УНИЦЕФ" (4 марки), "120 години от Априлското въстание на българите" (2 марки), "450 години от смъртта на Мартин Лутер", "50 години Република България". 

 
 

Интересът на колекционерите предизвикват поредицата от 6 марки, която за пръв път представя българските военни униформи; оригиналната с художническото виждане сцепка от 2 марки (нещо доста рядко в националното издаване), пусната по повод 1100-годишнината от победата на българския цар Симеон над византийците при Булгарофигон; както и блокът, посветен на най-почитания български светец - Иван Рилски.