Път: : Кой кой е : С

Христо Смоленов

Роден на 30 август 1954 г. в Пловдив. Следвал е в Москва. Специалист по логика и методология на науката. Доктор на философските науки. Научен сътрудник в Института по философия и Института по математика при БАН, 1980-1989 г.
 
Член на Комитета за екологична защита на Русе 1988 г. и на "Екогласност" 1989 г.
 
Член на Българския бизнес блок.
 
Парламентарен секретар на Министерство на отбраната, 1995-1997 г.
 
Член на Съвета на директорите на Национален инвестиционен фонд "Съединение". На 30 юли 1998 г. НИФ "Съединение" се влива в Корпорация "Съединение" АД.
 
Депутат от Пловдив-окръг в 38-то Народно събрание. Влиза от листата на Българския бизнес блок. От 25 юли 2000 г. - независим депутат. Член на Комисията по образованието и науката и на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството в 38-то НС.
 
Член на Консултативния съвет на Гражданския съюз за стопанска инициатива. Извънреден професор към Монреалския университет.
 
Според данните на Комисията по досиетата Христо Смоленов е бил нещатен сътрудник на Шесто управление на Държавна сигурност от 5 ноември 1981 г. до 29 март 1988 г.
 
Хоби: лов. През септември 1998 г. участва в учредяването на Обществено-парламентарния ловен клуб в Народното събрание.
 

Женен, има трима синове - Веселин, Панчо и Христо.