Път: : Кой кой е : Д

Христо Данов

Христо Веселинов Данов е роден на 19 януари 1922 г. в София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1946).

Отбил е военна служба в артилерийски полк, като офицер е взел участие във войната и е награден с орден за храброст (1941-1944).

Адвокат в София (1947-1985).

Завеждал службата по правна квалификация на адвокатите, организирал е курсове за квалификация и издателска дейност при Централния съвет на адвокатурата (1985-1990).

Министър на вътрешните работи (1990-1991) в коалиционното правителство на Димитър Попов.

Адвокат в София предимно по гражданскоправни дела (1992-2000).

Публикувал е монографии и много статии.

Съставител е на "Англо-български юридически речник" (1999).

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката, избран за председател на Конституционния съд (2000).

Починал на 17 февруари 2003 г. на 81 г.

-------------------------

снимка -segabg.com