Християнин си се родил


Християнин си се родил, такъв и ще умреш. 
Своя Бог помни и името на неговия син, 
на майка му - девствено родила,
(нещо невъзможно, 
то затуй е Вяра), 
на Отца ни - 
превъплътил се в Дух и Себе си останал.
Почитай празниците Свети, и празниците на Светците.
Помни: ти си християнин.
По едната буза, ако теб ударят, другата подай.
И почакай.
Христос не казва какво ще следва след като другата си ти подал.
Сам ще трябва да решиш.
Но всъщност казва:
Дай му шанс!
Със слово и със жест,
дай му втори шанс!
Помни.
Винаги другата си буза ти подай.
Почакай.
Ако побойникът не разбере
и удар нов ти нанесе - 
зъб за челюст се разменя,
око, за цялата глава!
Християнин ти си се родил, християнин ще умреш.
Ако двете бузи от шамар пламтят,
в Ада ще гориш.
Проклет бъди!
Винаги помни:
Със доброта, давай втори шанс,
ако врагът не разбере,
краят му да изпревари мисълта -
какво не е разбрал.