"Успение Богородично", Златоград

снимки  Ефим Ушев

"Успение Богородично", Златоград. Храм от 1834 г. Има три запазени икони от Захари Зограф.

Икона на "Свети Никола", дар от Атон

Пред иконостаса