Път: : Реалии

Ускорение

УСКОРЕНИЕ – Първият лозунг на Михаил Горбачов, след като взе властта. Последваха лозунгите за гласност и преустройство. Горбачов казваше: Съветският съюз и Световната социалистическа система изостават. Нужна е по-голяма динамика. Да търсим начините да ускорим своето развитие... Такава теза не можеше да бъде оспорена и от най-догматичните умове и тя без съпротива актуализира вечния славянски въпрос: Какво да се прави?.. След този въпрос дойде логичната – гласност...

Твърдението, че трите последователни лозунга на Горбачов (ускорение, гласност и преустройство) и свързаната с тях политика са резултат на недомислие, което довежда до рухването на комунизма, е крайно неубедително.