Път: : Списъци

Управителен съвет на БЗНС Врабча 1 -1992 г.

Никола Николов Куртоклиев -председател,

Димитър Харалампиев Попов - главен секретар,

Иван Николов Велков - организационен секретар,

и членове:

Божидар Стойнев Тасев,

д-р Лазар Петков Христов,

Васил Иванов Божинов,

Юлиана Стефанова Юрукова-Гьошева,

Димитър Кирилов Ценов,

Стефан Иванов Стефанов,

Златка Николова Атанасова,

Христо Драганов Богоев,

Николай Николов Цонев,

Венцислав Георгиев Петров,

Стоян Стефанов Стоянов,

Анета Асенова Миленкова,

и с постоянен състав:

Никола Николов Куртоклиев,

Димитър Харалампиев Попов,

Иван Николов Велков,

Божидар Стойнев Тасев,

д-р Лазар Петков Христов,

Васил Иванов Божинов,

Юлиана Стефанова Юрукова-Гьошева,

Димитър Кирилов Ценов и

Стефан Иванов Стефанов.