Украшенията в Езерния град

1. Огърлица
1. Огърлица
2. Нанизи
2. Нанизи
3. Амулет
3. Амулет
още в галерията...

 

Смущението от разпилените камъни на останките бързо отминава, когато видим предметите от бита на праисторическите хора. Достатъчно е да посетите музея в Добрич и не само там...
По най-старата улица в Европа са се разминавали хора, за чието достойнство и усет за красота съдим по достигналите до нас украшения.  Огърлиците и нанизите издават развит естетически вкус.
Животът, в която и да е общност е цялостен - той е едновременно естетическа, нравствена, интелектуална, прагматична, верска, институционална, йерархична и т.н. система. Прощавайте за думата система. Можем да я заменим с думата "кристал" като с нея назовем общността. Тя прилича на кристал. Многостенен блестящ кристал несъзнателно шлифован от хилядолетно всекидневие. Не е задължително неговите фасети да бъдат хармонични, симетрични, съразмерни една на друга. Това е толкова очевидно, че примерите са излишни. Но за да бъде ясно какво имам предвид, ще посоча, че една общност може да има едновременно изключително развити семейно-родовите отношения и примитивна правна култура. 
Така че от намерените, оцелели от древни общества, арте факти могат да се правят вероятностни заключения. 
Изровената от пръстта корона на Цар е достатъчна, за да се опише с  приближение възможния образ на неговото царство. Но бихме могли и да се заблудим.
На това разчита всяка съвременна фирма в проблемно финансово състояние, когато решава да освежи своя офис.
Жителите на Езерния град обаче не са подбирали какво да намерим ние - хората, живеещи 7 хиляди и 500 години по-късно. На намереното, стига да е ясно определена неговата възраст и контекст, трябва да се вярва като на сигурен индикатор за състоянието на тяхното общество.

Нашият екскурзовод в Езерния град  Тодор Димов уточнява:

1. Огърлица от златни и халцеденови маниста от гроб № 211 от некропола в Дуранкулак (втората половина на V хил. пр.   Хр.) - късна каменномедна епоха, култура Варна.

2. Наниз от златни и малахитови маниста от некропола в Дуранкулак (средата на V хил. пр. Хр.) - култура Варна.

3. Антропоморфен амулет (апликация) от гроб № 694 от некропола в Дуранкулак (средата на V хил. пр. Хр.) - култура Варна.

4.  Спирала от златна тел (вероятно накит за глава) от гроб № 165 от некропола в Дуранкулак (средата на V хил. пр. Хр.) - култура Варна.

Когато съпоставим тези украшения с дрехите, керамиката, култовите предмети, оръдията на труда, ще разберем, че става дума за култура със свой собствен стил. Прието е да се определя като - културата Хаманджия и културата Варна. 

За да имат общоприето разбиране за "красиво", което  последователно отстояват в разнородната си дейност, жителите на Езерния град трябва да са имали интензивен, добре структуриран социален живот.

следваща страница