Път: : Реалии

Указ 922

УКАЗ 922 – Продължението на реформите, започнати с Указ 56. Той е “за ползване на земята и осъществяване на селскостопанска дейност.”

Приет е на 19 май 1989 година. Земята се обработва “на основата на принципите на фирмената организация”.(чл.1). Това се върши от “колективни земеделски стопанства, от други фирми и от индивидуални земеделски стопанства” (чл.2). В селското стопанство се работи на основата на Указ 56 (чл.2, ал.3). Но в Указа земята се разглежда като държавна и въпросите за нейното ползване предоставят изключителни пълномощия на държавните чиновници.