Уводни думи

В този раздел често ще използваме понятията "социализъм", "комунизъм" и производните им.

Даваме си сметка, че за мнозина - все повече с годините - тези понятия са "мъгляви". Няма да даваме дефиниции, ще посочим само, че "строителството на социализма" се възприемаше идеологически като прогресивен процес (обществено-политически, материално-технически прогрес)  с крайна цел  - "построяването на Комунизма". 

Този процес логично, подобно на дарвиновия, трябваше да унищожи старото (капитализма) и да утвърди новото, по-прогресивното - комунизма.  В процеса на прилагане тази теория се адаптираше и актуализираше - социализмът се развиваше, още и още, капитализмът не бе унищожен, но отмираше.

 
В крайна сметка, можем да обобщим тези процеси единствено от гледна точка на побеждаването на врага: Капитализма. Тук (с хумор, но без вицове) ще обобщим етапите на строителството на социализма /комунизма:

Първи етап - ще унищожим  капитализма (ще построим комунизъм сега).

Втори етап - капитализмът не е умрял, но загнива (постепенно).

Трети етап - към пазарна икономика!

***

Включили сме, разбира се, и речник на социалистическите термини  - за "първокурсниците".  Ще го намерите в  "Реалии..."