Път: : Списъци

УЧИЛИЩА с най-добър резултат по БЕЛ – 2017 г.


София
91.НЕГ "Професор Константин Гълъбов"
5,66
София
73.СУПЧЕ "Владислав Граматик"
5,59
София
164. ГПИЕ "Мигел де Сервантес"
5,59
София
НГДЕК "Константин Кирил Философ"
5,53
Пловдив
Езикова гимназия "Иван Вазов"
5,51
София
АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ
5,48
София
СМГ "Паисий Хилендарски"
5,47
София
Първа английска езикова гимназия
5,45
Ловеч
Профилирана езикова гимназия "Екзарх Йосиф I"
5,42
Пловдив
Езикова гимназия "Пловдив"
5,42