Път: : Реалии

Трудещите се

ТРУДЕЩИТЕ СЕ - Политическо клише, което може да се тълкува като тоталитарен еквивалент на днешното клише - избирателите.