Трите различни явления

Тия дни говорим най-общо за три съвсем различни явления:

1. Контролирана или подлежаща на контрол миграция на населението, предимно трудова, но и свързана със структурата на населението. Приемащата страна има нуждата от тези хора, тя ги селектира и устройва. Често ги кани, а когато няма нужда от тях, може и да ги върне в родните им страни. Случвало се е.

За тази група мигранти има отработени механизми на национално и международно равнище. Има общо съгласие, че такова движение на населението е нормално при сегашната демографска, трудова и потребителска структура на населението по света. Това е естествено да се очаква...

2. Бежанци в съседни страни поради война или терор в собствената им държава. Тогава проблемът добива международен характер, намесват се различни световни организации. И при тази миграция има отработени институционални механизми, съществуват международно правни документи.

3. Третата група е нова за Днешното време. Това е безконтролната бежанска вълна, заляла в последните месеци Европа. Зад бежанците няма държава, държавата, в която влизат, не ги е очаквала, не съществува международно споразумение за тяхното придвижване. Тълпите идват, някои, подтикнати от войни в техните далечни страни, други в търсене на по-добър живот, трети - с мотиви на нашественици.  

Тази група мигранти обаче е вълна, рушаща граници, несъобразяваща се с институции, вървяща напред с претенции, често надхвърлящи всякаква мяра. Руши се Европа в името на Пророка. 

През последните дни защитниците на политическата коректност се изплъзват и оправдават безобразията на третата група с аргументи от първата и втората.

Хайде, моля ви, нека първо да уточняваме за какво говорим, без да смесваме темите. На "политически коректните" препоръчвам: първо прочетете Корана; второ, уточнете за какво говорите - за първото, второто или третото явление (виж по-горе); после се запознайте с фактите от днешното нашествие (третото явление); и накрая вземете и кажете какво мислите. Не ме интересува дали някой някому плаща какво ще говори и пише.