Път: : Реалии

Тоталитаризъм

ТОТАЛИТАРИЗЪМ – Тоталитарната система имаше следните характеристики: фактическа еднопартийност, паравоенна структура на партията, сливане на партията с държавната администрация, всяка инициатива на индивида е инициатива на физическо лице, юридическите лица възникват по инициатива на партията-държава, която ги ръководи, редуциране на регулативната функция на парите, премахване на свободния пазар, определяне на максималната частна собственост на физическите лица.

Тоталитарната система в България е изградена в периода  септември 1944 - декември 1948, когато се провежда V конгрес на БКП. България започва да изпълнява комунистическия проект.