Тази вечер публикувах няколко мнения на приятели

Rusi Statkov

Скъпи приятели !

Тази вечер публикувах няколко мнения на приятели тук , които мисля, че са много важни.За Промяната, която искаме в нашата България.

Днес бях и на конференция на БСП във Вършец. От там съм делегат на Конгреса на БСП. Запознах се с предлаганите материали. Изслушах с внимание мненията на делегатите.Първо:

Изказалите се считат , че предлаганите за обсъждане документи за развитие на България имат философия, накратко преобладаващо пазарна, която подхожда за други партии. На БСП по Програма и Устав философията е развитието на човека и общество-справедливо, солидарно и свободно.Не, човек стока, не пазарно общество. Стоките и пазарът са само средства за живот на човека. Когато милиони хора живеят в бедност днес Промяната трябва да е на цялата система с цел не дългосрочно , а в следващите четири години провеждане на политики с цел състояние за нормален живот. 

Второ :Предлаганите промени в Устава не подкрепят неговата философия за равнопоставеност, другарство, законност и общи цели и интереси. Мобилизиране опитът и ентусиазма и пример пред всички хора на създаване на политики , добри идеи и практики по този начин няма да се постигат..

Трето: Искат и подкрепят за народни представители в примерите , които дадоха-всеотдайни , работещи за тях, свързани с тях , познаващи живота им и отстояващи пред Народното събрание , Правителство и други институции интересите и предложенията им.

Но, много от хората продължават наивно да очакват някой друг да им каже и покаже , хората , които да ги представляват. Тук рискът за пореден път да бъдат излъгани е голям.

Конференцията формално завърши. Но, всичко предстои . Аз честно ще изпълня своята отговорност да внеса направените конкретни предложения на заседанието на Конгреса. Надявам се , делегатите да ги разберът , осмислят и подкрепят.

Това ще е от значение не само за БСП, а и за всички български граждани.