Път: : Реалии

ТПК

ТПК (те-пе-ка) – Трудово-производителна кооперация.

Кооперация на занаятчии, обикновено в една професия (например – сладкари), но се срещаха и тепека, обединяващи няколко занаята.